Klimaforandringer kan medføre mere seksuel vold

Generelle nyheder

14/6/22 | 10:18

Skrevet af Kathrine Frich

Et hold forskere fra University of Cambridge har fundet en sammenhæng mellem seksuel vold og klimaforandringer

En ny undersøgelse advarer om, at klimaændringer kan udløse en stigning i vold i hjemmet mod kvinder.

Det skriver Dailymail

Går ud over kvinder og kønsminoriteter

Forskere fra University of Cambridge har analyseret tidligere undersøgelser og fundet en sammenhæng mellem ekstremt vejr og seksuelle og fysiske overgreb mod kvinder, piger og seksuelle og kønsminoriteter.

Forskerholdet foreslår, at stigningen i vold under disse begivenheder er drevet af faktorer som økonomisk chok, social ustabilitet og stress.

"Ekstreme begivenheder forårsager ikke i sig selv kønsbaseret vold, men de forværrer snarere drivkraften bag vold eller skaber miljøer, der muliggør denne type adfærd," sagde Kim van Daalen, forfatter til undersøgelsen.

Fra 2000 til 2019 blev næsten fire milliarder mennesker rundt om i verden ramt af oversvømmelser, tørker og storme - med mere end 300.000 dræbte ifølge forskerne.

Set ved Katrina

Undersøgelsen analyserede forskerne 41 tidligere undersøgelser, der undersøgte ekstreme begivenheders sammenhæng med kønsbaseret vold.

Deres analyse afslørede, at kønsbaseret vold ser ud til at blive forværret af ekstreme vejr- og klimabegivenheder.

Voldsmændene i undersøgelserne spændte fra partnere og familiemedlemmer til religiøse ledere, nødhjælpsarbejdere og embedsmænd. Et eksempel fremhævet i undersøgelsen er orkanen Katrina, som ramte USA's Golfkyst i august 2005.

I kølvandet steg kønsbaseret vold, især vold i nære relationer og fysisk vold med kvinder som ofre steg. En undersøgelse af internt fordrevne i Mississippi viste også, at seksuel vold og antallet af vold i nære relationer steg i året efter katastrofen. Derudover fik det homoseksuelle samfund i New Orleans skylden for orkanen Katrina, hvor katastrofen blev beskrevet som værende 'Guds straf'.

Mange problemer til følge

Forskerne advarer om, at stigningen i vold kan få langsigtede konsekvenser. Dette omfatter fysiske skader, uønsket graviditet, eksponering for HIV eller andre seksuelt overførte infektioner, fertilitetsproblemer, internaliseret stigmatisering, mentale helbredstilstande og konsekvenser for børn.

Vold kan ifølge forskerne også øge sårbarheden yderligere, idet nogle kvinder vælger at blive hjemme, hvilket bringer dem i yderligere fare.

Mens forskerne er håbefulde om, at stigningen også kan øge rapporteringen af ​​vold i hjemmet. Med hensyn til mulige løsninger foreslår forskerne, at krisecentre efter en katastrofe kunne designes til at have toilet- og badeområder udelukkende for kvinder, piger og seksuelle og kønsminoriteter.