Kan give bedring behandling - nu får lægerne nemmere ved at give dig den bedste hjælp

Generelle nyheder

07/11/23 | 14:39

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kan ende med at gøre en stor forskel!

Kommunernes og regionernes sundhedstilbud skal hjælpe borgerne med at forebygge sygdom, leve sundere eller få hjælp i sygdomsforløb eller livskriser.

De er alle samlet på sundhed.dk, hvor de praktiserende læger kan finde dem, når der kommer patienter, der har brug for hjælp.

For at sikre, at lægerne bedre kan få overblikket har sundhed.dk og Kommunernes Landsforening gennem længere tid arbejdet på en forbedring af både visningen og anvendelsen af sundhedstilbuddene, som bliver lanceret den 7. november 2023.

Det skriver sundhed.dk i en pressemeddelelse.

Et vigtigt arbejdsredskab for læger

De offentlige sundhedstilbud er et vigtigt arbejdsredskab for praktiserende læger, når de skal hjælpe borgere, der gerne vil ændre livsstil eller har brug for støtte i forbindelse med sygdom eller andet.

Ved at opdatere og forbedre visningen bliver det nemmere og hurtigere for læger at finde de relevante tilbud til deres patienter.

Blandt andet er sundhedstilbuddene blevet inddelt i kategorier, og visningen er ændret, så der er et bedre samlet overblik.

Samtidig er selve beskrivelserne af de enkelte tilbud gjort mere ensartede, kortere og mere præcise, så de er nemme at orientere sig i hurtigt.

Hvad er et sundhedstilbud?

  • Et sundhedstilbud er et tilbud fra kommunen eller regionen. De er samlet på sundhed.dk.

  • Det primære formål er at hjælpe borgerne med at forebygge sygdom, leve sundere eller få støtte og rådgivning i sygdomsforløb eller kriser i livet. 

  • Et sundhedstilbud løber over en tidsbestemt periode, der svinger mellem alt fra et enkelt møde, en anonym telefonsamtale til et længere forløb over nogle måneder.

  • Ved at samle dem ét sted kan praktiserende læger let og overskueligt finde relevante informationer om de sundhedstilbud, der udbydes i kommuner og på hospitaler.