Forskere finder alarmerende ændring i insekters opførsel og antal: Giver klimaforandringerne skylden

Generelle nyheder

08/01/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Charlotte Friis

En gruppe tyske miljøforskere har fundet en række alvorlige ændringer i insekters opførsel og antal i Finland. Forskere frygter, at det vil resultere i dårligere bestøvelse af planter, som derfor vil blive dårligere til at reproducere.

Forskere har sammenlignet 120 år gamle data med nye

En række tyske forskere har været fremme med lommeregneren. De har nemlig været ude og tælle insekter på blomster i et tyndt befolket område omkring kommunen Kittlä i Finland.

Herefter sammenlignede de deres fund med data, som blev indsamlet af en systematisk skovfoged for 120 år siden – og resultatet var nedslående. 

Kun i 7 procent af tilfældene fandt forskerne overlap mellem de typer af insekter, som de selv havde observeret, og så dem, som var angivet i de gamle data – og det er overraskende lidt.

Særligt en tendens klassificerede forskerne som værende stærkt bekymrende, nemlig det faktum, at der i dag synes at være langt færre insekter, som specialiserer sig i at bestøve bestemte arter af blomster og planter. Herunder optrådte fx svirrefluer og møl i langt mindre grad på blomster end for 120 år siden.

 

Specialister er blevet erstattet af generalister

Ifølge undersøgelsen er mange af disse ”insektspecialister” i dag blevet erstattet af en slags ”insektgeneralister", som besøger flere forskellige arter af blomster. Sådanne generalister er mere robuste overfor klimaforandringer, da de nemt kan skifte mellem forskellige blomsterarter. De er dermed ikke så udsatte, hvis en bestemt blomsterart uddør et sted.

Problemet er dog, at generalisterne ikke er lige så effektive til at bestøve blomster og planter, og dermed kan disse i sidste ende blive dårligere til at formere sig.

Pt. er der dog ikke noget, der tyder på, at blomsterne får for lidt pollen, men det kan altså på sigt ændre sig, hvis insektstanden fortsætter med at ændre sig.