Fejl opdaget i 2018: Nu får borgere 1 millioner kroner tilbage af kommunen

Generelle nyheder

24/09/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Man er nu i gang med at undersøge, om der er flere borgere, der har krav på penge.

En fejl, der faktisk blev opdaget helt tilbage i 2018 i Aarhus Kommune, er nu endelig blevet undersøgt til bunds.

Resultat: En række familier får samlet en million kroner betalt tilbage.

Det skriver Aarhus Kommune i en meddelelse torsdag.

En række forældre er nemlig fejlagtigt blevet opkrævet forældrebetaling for deres barns plads i tre specialdagtilbud. Det drejer sig om børnehaven Nygårdsvej i Højbjerg, én af tre stuer i Vuggestuen Trekanten i Risskov, samt børn der har fået et såkaldt ABA-tilbud.

Derfor standser Børn og Unge nu forældrebetalingen med øjeblikkelig virkning, ligesom det undersøges, i hvilket omfang forældrene til såvel nuværende som tidligere indmeldte børn skal tilbagebetales.

Registreret forkert

Fælles for de tre specialdagtilbud er, at børnene kun kan få en plads, hvis PPR vurderer, at de har behov for det. Derfor skal tilbuddene drives efter servicelovens §32, hvilket bl.a. betyder, at kommunen er forpligtet til at yde fuldt tilskud.

Desværre har alle tre tilbud ved en fejl været administrativt registreret som et almindeligt dagtilbud, og derfor er forældrene blevet opkrævet betaling.

Børn og Unge blev bekendt med fejlen, da det daværende Børne- og Socialministerie i 2018 udsendte en orienteringsskrivelse til samtlige kommuner i landet. Ved en fejl bliver sagen imidlertid henlagt i PPR, hvorfor det først er nu, at de tre tilbud omlægges til at være et specialdagtilbud under servicelovens §32.

”Dagtilbuddene har af forskellige årsager været placeret forkert administrativt, og det retter vi op på nu ved at betale forældrene tilbage. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi desværre har begået fejl, og vi er meget kede af, at den forkerte indplacering kan have haft betydning for familiernes økonomi. Dog hæfter jeg mig ved, at alle børn har fået det rigtige pædagogiske tilbud i perioden,” siger Helle Mølgaard, kontorchef for PPR i Børn og Unge.

80 familier ramt

Omlægningen af de tre tilbud betyder, at Børn og Unge øjeblikkeligt standser forældrebetalingen, ligesom forældre til både nuværende og tidligere indmeldte børn vil blive tilbagebetalt svarende til den periode, deres barn har været indmeldt.

Tilbagebetalingen vil ske under hensyntagen til reglerne om forældelse, og Børn og Unge undersøger i øjeblikket, hvor langt tilbage i tiden, der skal tilbagebetales.

”Det er ikke muligt endnu at lave en præcis opgørelse over, hvor mange der skal have penge tilbage eller hvor meget, der skal tilbagebetales. Men vores udgangspunkt er, at så mange som muligt skal tilbagebetales så meget som muligt indenfor rammerne af, hvad der er hjemmel til i lovgivningen,” siger Helle Mølgaard.

For perioden fra juni 2018, hvor Børn og Unge modtager orienteringsskrivelsen, til september 2023 drejer det sig om ca. 80 familier, der skal have tilbagebetalt omkring 1,0 mio. kr.

De berørte forældre vil modtage direkte besked snarest muligt. Det er forventningen, at tilbagebetalingen sker inden årsskiftet.