Fantastisk nyt til bilister: Satser for kørselsfradrag forhøjes

Generelle nyheder

26/04/2022

Skrevet af Redaktionen

Skatterådet har ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget.

Skatterådet har på et møde i dag ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse. Det sker som følge af, at benzinpriserne er steget betydeligt på kort tid.

Skatterådet fastsætter hvert år i november satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på baggrund af et estimat over det kommende års priser på det at holde bil.

Kørselstaksterne benyttes af de ca. 1,2 mio. danskere, som hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

"Benzinprisen for de danske forbrugere har ændret sig markant på kort tid, og det har vi besluttet at tage højde for. Der er tale om en væsentlig stigning i forventningen til prisudviklingen i 2022 på ca. 25 pct. i forhold til udgangspunktet, der blev anvendt, da Skatterådet fastsatte satserne for 2022 i november 2021.Skatterådet har derfor besluttet at hæve satserne for såvel befordringsfradraget som befordringsgodtgørelsen," siger formand for Skatterådet Jane Bolander.

Skatterådet har i forbindelse med justeringen også taget højde for ændringen i forbrugerindekset i forhold til de øvrige udgifter, der indgår i fastsættelsen af satserne, fx udgifter til dæk og vedligeholdelse mv.

De nye satser

Ændringen betyder, at borgerne kan foretage fradrag for befordring på op til 2,16 kr. pr. km i forhold til, at de efter de nuværende satser kan foretage fradrag for befordring op til 1,98 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 18 øre pr. km. Skatterådet har besluttet, at satsen for befordringsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022. Stigningen er opgjort på baggrund af en forventet gennemsnitlig benzinpris på 15,77 kr. pr. liter i 2022, som er opgjort på samme måde, som når Skatterådet normalt fastsætter satsen, dvs. på baggrund af en konjunkturvurdering fra Finansministeriet. Der er herudover taget højde for stigningen i forbrugerprisindekset til og med marts 2022.

"Skatterådet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at den nye fastsatte sats for befordringsfradraget gælder for hele året 2022. Det sker, så borgerne ikke skal operere med flere forskellige satser i samme indkomstår med fare for eventuelle fejl, der kan opstå som følge af det," siger Jane Bolander.

Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km. i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 19 øre.

Derimod vil ændringen af satserne for befordringsgodtgørelse ikke ske med tilbagevirkende kraft, men i stedet have virkning fra 1. maj 2022. Det skyldes, at en ændring af satserne for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft vurderes at være vanskelig at håndtere administrativt for landets virksomheder samt påføre virksomhederne en ekstra omkostning. En regulering af allerede udbetalte godtgørelser til medarbejderne vil skulle medføre en korrektion af lønkørsler, indberetninger, bogføring mv.

Stigningen i satserne for befordringsgodtgørelse er opgjort på baggrund af en forventet gennemsnitlig benzinpris på 16,01 kr. pr. liter i 2022. Der er derudover også her taget højde for stigningen i forbrugerprisindekset.

Skatterådet har kun to gange tidligere ekstraordinært ændret satserne: I 1990, hvor satsen blev sat ned, samt i 2000, hvor satsen blev sat op som en udløber af, at benzinprisen på dette tidspunkt var steget med 17,7 pct.