DR og Københavns Kommune indgår forlig: 600 mio. kroner skifter hænder

Generelle nyheder

07/06/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Hele tvisten har sin begyndelse over 20 år tilbage i tiden.

I 2003 startede en årelang strid, som de færreste danskere nok har hørt om.

Det hele handlede om den såkaldte køberet, som Københavns Kommune havde til DR Byen i 2073.

Nu, mere end 20 år efter sagen begynde, er den nu afsluttet med det resultat, at DR skal betale Københavns Kommune et engangsbeløb på 600 mio. kroner.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Forlig uden om domstolene

Parterne blev i efteråret 2023 enige om at genoptage forhandlingerne om uenigheden, og det er de forhandlinger, der er endt i et forlig for at løse den juridiske tvist.

Københavns Kommunes oprindelige tilgodehavende i sagen var på 107 millioner kroner i 2003, men når man så medregner renter og en stigning i ejendomspriser, er beløbet altså blevet betragteligt større.

Til gengæld er det også en del af forliget, af Københavns Kommunes køberet annulleres.

"Begge parter har strakt sig langt for at få ryddet op i den 20 år gamle sag og forlige den uden om de danske domstole. Med forliget kan vi nu sætte et meget vigtigt punktum. Det er jeg tilfreds med. Som DR ser det, får Københavns Kommune, hvad der svarer til det oprindelige tilgodehavende i 2003 på 107 mio. kr. - tillagt en rente på 4 procent samt stigningen i ejendomspriserne. Det, synes vi, er rimeligt, da det samtidig betyder, at køberetten aflyses, og retssagen opgives, så DR fortsat kan løse sin opgave," siger DR’s bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) er også tilfreds:

"Som kommune skal vi overholde landets love og passe på københavnernes værdier. Det er ingen hemmelighed, at jeg under hele forløbet har håbet, at sagen kunne løses uden for retssalen, for to offentlige institutioner skal naturligvis ikke ende i en retssal, hvis det på nogen måde kan undgås. Der har hele tiden været tale om en ren juridisk tvist mellem kommunen og DR, og det er godt, at vi nu hver især kan lægge sagen bag os."

Det handler det hele om

For at forstå, hvad der overhovedet har ført til uenigheden, skal vi tilbage til netop 2003, hvor DR Byen skulle bygges.

I den forbindelse solgte DR TV-byen i Søborg og Radiohuset på Frederiksberg, som Københavns Kommune havde tilbagekøbsret til.

Frikøbsbeløbet blev efter gensidig aftale mellem parterne sat til 107 millioner kroner.

Og her kommer så den juridiske del af tvisten: DR betalte nemlig aldrig pengene til kommunen, og i stedet blev parterne enige om, at kommunen skulle have en andel af værdien i DR Byen samt retten til at købe bygningen i 2073.

En del af aftalen var en noget kringlet matematisk formel, der skulle bruges tilat udregne det beløb, kommunen kunne købe bygningen for i 2073 - men med kringlede formler er der også risiko for uenigheder, og det er netop det, der har ført til den sag, der nu er afsluttet med forlig.

For parterne fik aldrig fastsat værdien af DR Byen i 2009, som blandt andet skulle bruges til at udregne værdien af bygningen. Men ingen af parterne opdagede det før 2019, og det var så det, der førte til flere års diskussioner, fordi parterne ikke var enige om tallene.