Det vil pensionskommissionen ændre

Generelle nyheder

03/5/22 | 13:09

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Jens Asbjørn Bøgen

Pensionskommissionen er kommet med deres anbefalinger til fremtidens pensionsstruktur. Se, hvad det betyder for dig.

Udviklingen i pensionsalder skal laves om, ratepensionen skal have en pauseknap og mediechecken bør være en saga blot.

Pensionskommissionen er kommet med anbefalinger til, hvordan fremtidens pension skal skrues sammen, og det er ikke så lidt, de har taget fat i.

Det skriver TV2 på deres hjemmeside.

Varmetillæg og mediecheck skal ud

Kommissionen anbefaler blandt andet et farvel til varmetillægget. Tillægget er et tilskud til varmeregningen, som man kan søge om at få, hvis man er blevet folkepensionist, eller har fået tilkendt førtidspension, før 2003.

Anbefalingen lyder, at nuværende pensionister skal kunne modtage varmetillægget resten af livet, men at muligheden for tillægget skal fjernes for nye pensionister fra 2027.

Derudover anbefaler kommissionen også at mediechecken skal afskaffes. Førhen var man berettiget til at betale nedsat licens som pensionist, men da licensordningen blev ændret, gik denne ordning over til i stedet at blive en tillægsydelse på 988 kroner om året.

Kommissionen anbefaler, at mediechecken helt afskaffes for alle pensionister fra 2025.

Ratepension med pauseknap

Kommissionen mener, at det skal være muligt at sætte udbetalingen af sin ratepension på pause. Formålet med forslaget er at gøre det muligt for eksempel at fortryde sin pensionering og vende tilbage til arbejdsmarkedet, uden at risikere en høj modregning.

Endelig anbefaler kommissionen, at nedslaget i ejendomsværdiskatten skal udfases. Som reglerne er i dag, får folkepensionister et nedslag på ejendomsværdiskatten på 3,7 promille op til 6000 kroner for en helårsbolig og 2000 kroner for en fritidsbolig. Kommissionen skriver ikke, hvornår den anbefaler, at nedslaget skal udfases.

Risikerer at mangle 80.000 på arbejdsmarkedet

Anbefalingerne vil, i følge kommissionens beregninger, føre til et fald i arbejdsstyrken. Mere præcist vurderer kommissionen, at der i 2100 vil være 80.000 færre mennesker til rådighed for arbejdsmarkedet med det nye system, end med det eksisterende.

Kommissionen skriver desuden i sin rapport, at den enkelte danskers egen opsparing skal udbredes til alle. Konkret foreslår kommissionen, at arbejdsgivere skal indbetale et ekstraordinært ATP-bidrag på 3,3 pct. af lønnen, hvis man levet op til en håndfuld kriterier.

Den ekstraordinære bidrag skal modvirke de økonomiske konsekvenser af en mindre arbejdsstyrke.