Dansk taskforce: Her er 18 måder vi skal forbedre vores 112-system

Generelle nyheder

04/07/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

En dansk taskforce har udarbejdet en rapport med 18 anbefalinger til at forbedre vores akutsystem

Sidste år blev gik en række opkald til akuttelefonen tabt i omstillingen og nu har en taskforce bestående af Rigspolitiet, Hovedstadens Beredskab, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, og Danske Regioner har haft formandskabet ved Erik Jylling, udarbejdet 18 anbefalinger til at gøre systemet bedre. 

Det var især i region Hovedstaden at flere opkald gik tabt i omstillingen og derfor har der været fokus på at nedbringe antallet af det der bliver kaldt "overløbshændelser"  

Hvad er en overløbshændelse?

Siden 2011 har der været implementeret et samarbejde, hvor 112-operatøren på alarmcentralen kobler en sundhedsfaglig visitator fra regionens vagtcentral på samtalen via en konferencetelefon. 

Når mange borgere ringer 112 på samme tid kan der opstå belastninger, hvor der ikke er en ledig sundhedsfaglig visitator, der kan overtage opkaldet. Som standard forsøger 112-operatøren to gange at koble regionens AMK-vagtcentral ind på samtalen. Hvis opkaldet ikke overtages af regionens AMK-vagtcentral i andet forsøg, sender 112-operatøren en elektroniske melding til regionens AMK-vagtcentral om, at der ikke er opnået kontakt til AMK-vagtcentralen. En sådan situation kaldes i fagtermer for et overløbsopkald.

Taskforcens rapport viser, at antallet af disse overløbsopkald er faldet på landsplan siden september 2021. Dengang var antallet på sit højeste. 

Tal fra marts 2022 viser, at det antal altså er faldende på trods af, at vi stadig har et historisk højt antal opkald til 112. 

Anbefaler standardisering

Noget af det taskforcen anbefaler er, at der bliver lavet en standardiseret elektronisk melding, når der ikke kan skabes kontakt til AMK. Dette arbejder rigspolitiet allerede på at få indført. 

Derudover anbefaler de, at regionerne per automatik disponerer en ambulance, hvis operatøren på alarmcentralen melder ”ingen kontakt til AMK”, og at regionerne ringer tilbage til borgeren. 

Det er dog ikke altid en ambulance der er det rigtige svar: 

"Taskforcens anbefalinger afspejler, at det rigtige svar på et 112-opkald ikke altid er en ambulance. Det præhospitale område er inde i en spændende udvikling, hvor det ikke længere bare handler om at få folk kørt hurtigt på hospitalet, men at sikre, at patienterne får den helt rigtige hjælp," siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner.

Du kan læse hele rapporten her