Overgreb på Herlufsholm - nu er dommen blevet ændret.

Generelle nyheder

11/12/22 | 10:30

Kilde: Shutterstock
Kilde: Shutterstock

Skrevet af Mathias Højgaard-Rasmussen

Den famøse sag om en  elev på Herlufsholm kostskole der blev udsat for et seksuelt overgreb har nu fastsat dom.

Den famøse sag om en elev på Herlufsholm kostskole, der blev udsat for et seksuelt overgreb, har nu nået sit punktum.


I februar blev en elev på kostskolen Herlufsholm udsat for et seksuelt overgreb - ikke af en lærer, men af en anden elev. Det fastslog byretten i Næstved i april.


Dengang blev den anklagede elev idømt seks måneders ubetinget fængsel. Torsdag blev dommen så nedsat, efter landsretten har omstødt den tidligere dom.


Nu er det ikke “ubetinget” fængsel, men “betinget” for eleven. 


Den tidligere tiltalte elev har fra sagens begyndelse nægtet sig skyldig i anklagen, fordi personen mente, der havde været givet samtykke den famøse nat. Det mente retten imidlertid ikke, der var bevis for, og eleven fik derefter dommen skyldig. 


Den konkrete tiltale var blufærdighedskrænkelse efter voldtægtsparagraffen - var ofret blev udsat for mere end bare et seksuelt forhold og samleje. Offeret var en teenagedreng under 18 år.


Forbrydelsen fandt sted en februar nat ca. kl. 01.00. Offeret var gået i seng, da overgrebsmanden kom ind og lagde sig i sengen med offeret.


I første omgang frøs/lod offeret som om, han sov, men da overgrebet blev voldsommere, begyndte han at vende sig og prøvede at indikere, at han ikke var interesseret i hverken det ene eller det andet - lige lidt hjalp det.


Et af de afgørende argumenter for dommen er, at offeret først i situationen blev handlingslammet, og derfor ikke havde været i stand til at give samtykke på nogen mulig måde.


Der blev også allerede tilbage i april lagt fokus på at de forklaringer, tiltalte og forurettede havde givet, og at de ikke stemte overens. Andre vidneforklaringer underbyggede imidlertid den forurettedes udtalelser.


Den forurettede unge mand var tydeligvis berørt under høringen, og efter retsmødet stod han grædende og måtte trøstes af en jævnaldrende pige.