195 millioner kroner fordelt - kommer til disse danskere d. 24. maj

Generelle nyheder

17/05/2023

Foto: Nikolaj Linares
Foto: Nikolaj Linares

Skrevet af J. Bøgen

Hver modtager får i gennemsnit knap 19.000 kroner.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop givet besked om udbetaling af årets bibliotekspenge, som går til 10.378 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets folkebiblioteker, bibliotekernes digitale udlånstjenester og folkeskolens pædagogiske læringscentre.

”Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle alle modtagere af bibliotekspenge, hvad de får udbetalt i år. De har måttet væbne sig med ekstra stor tålmodighed i år, da finansloven først har skullet træde i kraft, før vi kunne sætte udbetalingsprocessen i gang.

Det har været en udfordring for dem, der er økonomisk afhængige af denne kulturstøtteordning – og det understreger, hvor vigtige bibliotekspengene er for vores forfattere. Nu har vi trykket på knappen, og de kan forvente, at deres bibliotekspengene går ind på kontoen den 24. maj," siger Annette Bach, der er enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen.

For at kunne få del i bibliotekspengene kræver det, at man udkommer på dansk.

Sådan fordeler bibliotekspengene sig i 2023

Samlet set får modtagerne i gennemsnit udbetalt 18.857 kroner i bibliotekspenge, og det højeste beløb udbetalt til en person er 708.149 kroner.

Ser man på listen over årets modtagere af bibliotekspenge, ses nogle ’højdespringere’ blandt forfattere, som har haft succes på den danske bogscene i 2022. Det gælder fx Benjamin Koppel, Glenn Bech og Maren Uthaug.

Ud af de 10.378 forfattere, der får bibliotekspenge for bøger i år, får 5.958 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger. Det er 383 flere personer end sidste år.

Ser man nærmere på fordelingen af bibliotekspenge mellem de fysiske og de digitale bøger, udbetales der i gennemsnit 16.256 kroner for fysiske bøger og 2.602 kroner for digitale bøger.

Fakta om udbetalingen af bibliotekspenge

  • Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital del.

  • På den netop vedtagne finanslov for 2023 er der afsat 195,7 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger, heraf går 13,8 procent til bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger.

  • Pengene vil være til rådighed for modtagerne den 24. maj 2023.

  • Der er blevet udbetalt bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger siden 2018.

Læs mere om årets udbetaling af bibliotekspenge og se liste over årets modtagere af bibliotekspenge.