Skal du have mere i pension næste år?

Skrevet af Redaktionen

Forbedringerne gælder fortrinsvis pensionister der bor sammen med en der ikke er pensionist – og de indføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Hvis man er omfattet af de nye regler, betyder det, at man vil få en efterbetaling sammen med november-pensionen i slutningen af november 2019.

Fradraget ved personligt arbejde bliver forhøjet.

I 2018 måtte man folkepensionist tjene 100.008 kr. ved arbejde, uden at beløbet skulle indgå i beregningen af dit pensionstillæg og den personlige tillægsprocent.
Det fradrag forhøjes nu til 122.004 kr. om året.

Fradrag forhøjes også, når ens samlever ikke er pensionist,

Hvis man, som folkepensionist, eller førtidspensionister efter gamle regler, ændres reglerne for fradrag nu, hvis man bor sammen med en, der ikke er pensionist.

Tidligere indgik halvdelen af ens ikke-pensionerede samlevers indtægt, op til 307.700 kr., ikke i beregningen af pensionstillægget. Det ændres nu til 54 pct. af hele den indtægt, ikke-pensionisten har. Der er heller ikke længere noget loft over fradraget, når der skal beregnes pensionstillæg.

Som førtidspensionist på ny førtidspension der bor sammen med en, der ikke er pensionist. fratrækkes der fremover og med tilbagevirkende kraft 249.728 kr. i ikke-pensionistens indtægt, før førtidspensionen beregnes.
Det betyder en stigning i fradraget på 13.000 kr. og gælder med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2019.

Den skattefri præmie til seniorer forhøjes – hvis du fortsætter med at arbejde

Den skattefri seniorpræmie forhøjes fra 30.000 kr. til 42.000 kr.

1. år efter folkepensionsalderen.

hvis man er født 1. januar 1954 eller senere, og fortsætter med at arbejde mindst 1.560 timer i det første år efter folkepensionsalderen, er man berettiget til den skattefri seniorpræmie på 42.000 kr.

Ny seniorpræmie - 2. år efter folkepensionsalderen.

Hvis man som folkepensionist arbejder mindst 1.560 timer det andet år efter folkepensionsalderen, vil man være berettiget til en seniorpræmie på 25.000 kr.

Efter regulering

Det betyder, at hvis man er omfattet af de nye regler, så kan man se frem til at få en efterregulering med merbetaling sammen med november pensionen i slutningen af året.