Rammer særligt ældre hårdt: Så mange danskere har mindst 5 km til indkøbsmuligheder

Forbrug

19/06/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Mæglerkæde frygter, det vil gå ud over landområder og mindre byer.

Der er blevet længere mellem dagligvarebutikkerne i Danmark.

Antallet er faldet fra 4.470 til 3.960 på ti år. Det svarer til et fald på 11 procent, viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen viser også, at indbyggerne i ca. 8 ud af ti kommuner mærker, at udbuddet af dagligvarebutikker er faldet fra 2012 til 2022.

Andelen af befolkningen, der har 5 kilometer eller længere til indkøb, er vokset. Det er dem på landet og de ældre, der har længst til indkøb, viser analysen også.

Rammer landet og mindre byer

Ifølge ejendomsmæglerkæden Home, der har set nærmere på analysen, så er det ikke en god udvikling for boligsalget på landet og i de mindre byer.

Ifølge Homes flyttebarometer for 2024 er ’købmanden’ den mest betydningsfulde flyttefaktor i undersøgelsen, der er gennemført af YouGov med ca. 2000 besvarelser.

”Næsten hver anden af os, 48 procent, har ’nærhed til indkøbsmuligheder’ blandt de tre vigtigste faktorer for os ved valg af boligens beliggenhed,” siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent og talsperson i Home.

”Interessen for at have indkøb tæt på er stabil og høj selv i en digital tid med mange muligheder for køb af dagligvarer på nettet, så derfor er udviklingen med færre dagligvarebutikker ikke gavnlig for de berørte byer og områder,” uddyber han.

I flere år har de lokale indkøbsmuligheder betydet mest for næsten halvdelen af danskerne, oplyser Home og YouGov.

Så mange af danskerne prioriterer nærhed til indkøb

2020: 42 procent

2021: 45 procent

2022: 47 procent

2023: 51 procent

2024: 48 procent

Kilde: YouGov & Home, flyttebarometer 2024

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for ejendomsmæglerkæden Home. Der er i alt gennemført 2000 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 23. - 28. februar 2024.

Antallet af dagligvarebutikker - analysens konklusioner

  • Antallet af butikker er faldet i langt de fleste kommuner: Antallet af dagligvarebutikker er faldet i 81 af landets 98 kommuner fra 2012 til 2022 og steget i syv. Faldet skyldes primært færre købmænd og kiosker.

  • Flere har fået længere til en dagligvarebutik: 229.000 personer havde over 5 km til dagligvareindkøb i 2022, hvilket svarer til 3,9 procent af befolkningen. I 2012 var antallet 194.000 og andelen 3,5 procent.

  • Personer med langt til indkøb bor på landet: 89 procent af alle med over 5 km til indkøb boede i landdistrikterne eller i landsbyer med under 500 indbyggere i 2022. I disse områder havde 23 procent. af indbyggerne over 5 km til nærmeste dagligvarebutik.

  • Andelen med over 5 km til butik er højst blandt ældre: 5,2 procent af alle 60-69-årige havde over 5 km til nærmeste dagligvarebutik i 2022. Blandt de 70-79-årige var andelen 4,1 procent, mens den laveste andel var blandt de 20-29-årige, som ofte er bosat i de store byer.

  • Størstedelen med over 5 km til butik har bil: 89 procent. af de 229.000 personer med over 5 km til dagligvarebutikker i 2022 havde mindst én bil i familien. Af de 11 pct., der ikke rådede over bil, havde 95 procent ingen eller begrænset adgang til offentlig transport (under fire afgange i timen inden for 500 meter).

Kilde: Danmarks Statistik

Se hele analysen her: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=53371