Hver tredje fejlede kontrol: Kan sætte danske hjem i brand

Forbrug

04/04/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Forhandlerne har fjernet de 14, der fejlede testen, så de ikke kan købes længere.

Når en stikkontakt skal sælges i Danmark, skal den overholde særlige danske regler.

Men ved en kontrol af 45 stikkontakter, som Sikkerhedsstyrelsen har gennemført i løbet af 2022, har det vist sig, at det langtfra er alle produkter, hvor dokumentationen er i orden.

For 14 af produkterne kunne forhandler eller importør ikke skaffe dokumentation for, at deres stikkontakter var konstrueret i overensstemmelse med den danske standard for stikkontakter. Det svarer til, at der manglede dokumentation på 31 procent af stikkontakterne.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Når der ikke er dokumentation for, hvordan en stikkontakt er konstrueret, ved man ikke, om sikkerheden er i orden. Og så udsætter man både sig selv og andre for en unødvendig risiko ved at anvende kontakten i en elinstallation," siger produktchef Lone Brose fra Sikkerhedsstyrelsen.

Går den rigtige vej

Det er tredje år i træk, Sikkerhedsstyrelsen har kontrolleret dokumentationen for stikkontakter til brug i Danmark.

Og selv om der manglede dokumentation for en del af stikkontakterne, var resultatet af kontrollen væsentligt bedre end i 2020 og 2021, hvor det var omkring 60 procent af stikkontakterne, der ikke kunne skaffes dokumentation på.

"Vi er glade for at kunne se en tydelig effekt af vores tidligere indsatser, men forhandlere og importører bør være mere opmærksomme på, om fabrikanten kan dokumentere, at stikkontakterne overholder den danske standard for stikkontakter. Derfor vil vi fortsat kontrollere, at de stikkontakter, der kommer i handelen i Danmark, lever op til de danske regler," siger Lone Brose.

De 14 stikkontakter, der ikke var dokumentation for ved kontrollen, har importørerne alle valgt at stoppe salget af.

Fakta

  • Stikkontakter, der anvendes i Danmark, skal være konstrueret ud fra standarden DS 60884-2-D1:2017

  • Det er en national dansk standard. Da der ikke findes en fælles europæisk standard for stikkontakter, har Danmark som alle andre europæiske lande en national standard for stikkontakter

  • Den danske standard er tilpasset dansk installationspraksis og sikkerhedsniveau, bl.a. med krav om børnesikring i alle stikkontakter til brug i boliger