Derfor bliver vinterens elpriser (sandsynligvis) ikke lige så slemme som sidste år

Forbrug

23/10/2023

Foto: Gjensidige
Foto: Gjensidige

Skrevet af J. Bøgen

Selvom priserne på strøm hidtil har holdt sig i ro, så er der en udbredt bekymring blandt danskerne for, at elpriserne stiger voldsomt i løbet af vinteren, som det skete sidste vinter.

Sidste vinters voldsomme udsving i elpriserne fik mange danskere til at stirre usikkert på de apps, der viste aktuelle priser, mens der blev skruet ned for både varmen og hjemmets el-apparater. 

Men selvom udviklingen siden er gået mod langt mere stabile priser på strøm, så er der stadig en frygt blandt mange danskere for, at noget lignende skal gentage sig denne vinter.  

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Public har foretaget for Gjensidige og NRGi

Her svarer lidt over halvdelen af de adspurgte, at de er bekymrede for, at der skal ske lignende prisstigninger denne vinter, mens knap 40 procent erklærer sig uden bekymringer for en gentagelse af sidste vinters store prisudsving.  

Og det er helt naturligt, at så mange danskere stadig har sidste års store prisstigninger siddende i bevidstheden, siger Lars Pedersen, der er PR & Content Manager i NRGi.

Vigtigt at huske sidste års omstændigheder

Men selvom det ikke er muligt at spå om, hvorvidt noget lignende kan gentage sig, så peger han på, at situationen sidste vinter var udløst af flere alvorlige forhold.  

“Sidste vinter var høj inflation, ugunstige vejrforhold og reaktioner på krigen i Ukraine med til at skabe stor usikkerhed på markedet, der tydeligvis stadig er i frisk erindring hos danskerne,” siger han.  

Blandt de danskere, der er bekymrede for mulige prisstigninger denne vinter, har et stort flertal dog lavet flere tiltag for at mindske risikoen for at blive ramt af store elregninger.  

I undersøgelsen svarer godt 70 procent nemlig, at de har fokus på at nedbringe deres strømforbrug, mens lidt over ti procent siger, at de allerede nu har lagt penge til side i tilfælde af, at der skulle komme store prisstigninger. 

Og det store fokus på at nedbringe elforbruget er trods alt en positiv konsekvens af sidste års høje energipriser, mener Henrik Sagild, der er direktør i skade i Gjensidige. Derudover peger han på, at der i år har været flere muligheder for at søge tilskudsmidler til energiforbedringer, der også kan være med til at sænke boligens strømforbrug.   

“Det er både positivt for klimaet og den enkeltes økonomi at sænke strømforbruget, men samtidig er det vigtigt, at det bliver gjort på den rigtige måde, så man sparer de rigtige steder, og det ikke fører til negative konsekvenser som eksempelvis et dårlige indeklima,” siger han.  

Er du bekymret for en stigning i elpriserne til vinter, som man så det til sidste vinter?

Ja - 52 procent 

Nej - 39 procent 

Ved ikke - 9 procent 

Gør du noget aktivt, for at forberede dig på forhøjede elpriser i vintermånederne? 

Ja, jeg sparer/har sparet penge op, så min økonomi er polstret til højere elpriser - 12 procent 

Ja, jeg har fokus på mit elforbrug og hvordan jeg kan nedbringe det - 72 procent 

Ja, jeg har foretaget klimarenoveringer, for at sænke mit elforbrug - 5 procent

Ja, andet - 4 procent 

Nej - 15 procent

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år af © Kantar Public for Gjensidige og NRGi i august og september 2023.