"Skal du have penge tilbage i byskat?" Ny kampagne skal særligt nå ud til ældre

112

27/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er Københavns Kommune, Københavns Politi og Det Kriminalpræventive Råd, der står bag.

De seneste år er antallet af københavnere, der bliver udsat for digital svindel, steget.

Derfor lancerer Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Politi og Det Kriminalpræventive Råd en kampagne om digital svindel.  

Med plakater i byrummet med teksten ‘Skal du have penge tilbage i byskat?’ vil kommunen gøre københavnerne opmærksomme på vigtigheden af at tale åbent med hinanden om digital svindel.

Plakaterne er designet til at skabe opmærksomhed ved at efterligne typiske svindelmails- og sms’er.

“Det er forfærdeligt, hvor mange københavnere, der bliver svindlet digitalt, og det kan have store konsekvenser for den enkelte. Som kommune vil vi gerne bidrage til at afhjælpe problemet. Jeg håber, at vi med kampagnen kan igangsætte en vigtig samtale om digital svindel på tværs af generationer, for det kan desværre ramme alle”, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S)

Hvem taler du med? 

Kampagnens tagline ‘Hvem taler du med?’ lægger vægt på vigtigheden af at dele oplevelser med digital svindel for at øge bevidstheden om forskellige svindelmetoder og hjælpe hinanden med at undgå at falde i digitale fælder.

Men taglinen handler også om at være bevidst om, hvem man taler med i telefonen eller får en mail eller SMS fra.  

Ifølge Københavns Politi er det ikke mindst ældre københavnere, der bliver udsat for kontaktsvindel. Derfor har kampagnen særligt fokus på denne gruppe.

Kampagnen skal både nå ud til de ældre selv, men også deres børn og børnebørn, som kan hjælpe de ældste københavnere med at gennemskue intentionen bag en mail, opringning eller sms. 

”De kriminelle udvikler hele tiden deres metoder, og det kan være svært at gennemskue, hvornår der er tale om svindel. Vi oplever desværre, at mange borgere udsættes for forskellige former for digital svindel. Så tal med dine ældre familiemedlemmer om, hvordan falske sms’er og mails ser ud, eller tag en snak med dine børn om, at også unge udsættes for digital svindel. Og tøv ikke med at melde det til politiet, hvis du har været udsat for digital kriminalitet,” siger politidirektør for Københavns Politi Anne Tønnes.

“Alt for mange bliver udsat for svindel online. De kriminelle udnytter vores travlhed, hjælpsomhed og tillid til hinanden og myndighederne til at bedrage os for større eller mindre beløb. Som borgere skal vi derfor klædes meget bedre på for at undgå digital svindel. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at du stopper op og mærker efter, før du betaler, svarer eller klikker online”, siger Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd

Fakta 

  • Kampagnen lanceres den 27. maj 2024 og kører i tre uger frem. Københavns Kommune er afsender sammen med Københavns Politi og Det Kriminalpræventive Råd. 

  • Målgruppen for kampagnen er hhv. ældre københavnere, der er 65+ år, fordi de bliver mere og mere digitale, og en større del af dem bliver udsat for svindel. Samt voksne børn og børnebørn og pårørende, som forhåbentlig kan hjælpe de ældre til at undgå at blive svindlet. 

  • Den form for digital svindel, som ældre oftest oplever, er modtagelsen af falske e-mails, jf. Danmarks Statistik.

  • Fra 2021 til 2022 er antallet af anmeldelser om telefonsvindel af 65+ steget med 55%. 

  • Den ældre aldersgruppe har en lavere selvtillid i deres digitale færden. Kun hver femte ældre føler sig i stand til at gennemskue digital svindel, jf. Danmarks Statistik. 

  • Kampagnens øvrige elementer består af et kampagnesite med viden om forskellige former for svindel og tre videoer: En med en betjent fra Københavns Politi, der fortæller om forskellige former for svindel og om vigtigheden i at anmelde svindel eller forsøg på svindel, en video med en rådgiver fra Det Kriminalpræventive Råd, som taler om manipulationsteknikker og en video med en datter, der taler med sin mor om digital svindel.