Trak knap 2 mia. kr. sidste år: Nye regler kan koste dig 60 procent af din løn

112

03/10/23 | 05:36

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Samlet har de nye regler inddraget 4,9 milliarder kroner fra danske borgere.

Gældsstyrelsens provenu fra lønindeholdelse ved at trække borgere i løn er steget løbende siden 2018.

Der er frem til udgangen af 2022 inddrevet 4,9 milliarder krroner – og alene i 2022 blev borgere trukket i løn for knap 2 mia. kr.

Det viser, at det nye inddrivelsessystem – PSRM – fungerer efter hensigten, mener skatteministeren.

”Enhver skal svare sit. Skylder man penge til det offentlige, så skal man betale. Når Gældsstyrelsen løbende kan trække flere skyldnere i løn – i 2022 for rekordhøje 2 mia. kr. – så viser det, at vi er på vej i den rigtige retning på gældsområdet,” siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Styrket mulighed for lønindeholdelse

Et bredt flertal i Folketinget har i foråret vedtaget, at borgere med de højeste indkomster fremover kan blive trukket op til 60 procent af deres nettoindkomst i stedet for 40 procent som hidtil. Omvendt vil der blive skruet en smule ned for skyldnere med de laveste indkomster.

Fra efteråret 2023 vil Gældsstyrelsen implementere de nye regler.

De skyldnere, der på nuværende tidspunkt får trukket en del af deres indkomst, vil i de kommende måneder modtage information fra Gældsstyrelsen om, hvordan de bliver påvirket af de nye regler.

Sådan udregnes trækket

Hvor meget Gældsstyrelsen må trække, afhænger af din indkomst, og om du har børn, du skal forsørge. Styrelsen regner procenten ud på baggrund af:

  • din årlige nettoindkomst (din indkomst efter fx skat)

  • en afdragsprocent

  • din trækprocent

  • dit årlige skattefradrag.

Hvis din indkomst ændrer sig, ændres, Gældsstyrelsen trækker. Har du fået et brev om, at der kommer til at blive trække mere, kan det skyldes, at:

  • du har fået højere indkomst

  • du ikke længere har forsørgerpligt

  • der er kommet nye regler, som betyder vi må trække mere, selvom din indkomst er uændret

Du kan se, hvor meget Gældsstyrelsen kan trække på siden Eksempler på træk i din indkomst (Gældsstyrelsens hjemmeside).