Politisk flertal vil fjerne krav til brandvæsnet: Frygter, det vil koste menneskeliv

112

11/07/2024

Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Kan du forstå bekymringerne?

Ligesom så mange andre brancher og virksomheder, så mangler brandmændene også folk for den optimale hverdagsdrift.

I dage, hvor der er opstået mange brande - også større brande - er det vigtigt med et godt og hurtigt beredskab, der kan rykke hurtigt ud, når behovet er størst.

På nuværende tidspunkt er der et krav om, at brandvæsenet skal kunne rykke ud indenfor fem minutter fra anmeldelsen.

Nu er der et politisk flertal, der vil revurdere eller helt fjerne kravet om, at brandvæsnet på landsplan skal kunne rykke ud inden for fem minutter.

"Jeg er jo ikke Komiske Ali. Hvis bilerne kører to minutter senere, så kommer de også cirka to minutter senere frem, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, foreningen for de kommunale beredskaber", ifølge Jyllands-Posten.

Samme bekymring lyder fra FOA, der organiserer brandmænd ansat på fuldtid - her bakker man ikke op om forslaget.

FOA's frygt er, at en lempelse af kravet i værste fald kan føre til tab af menneskeliv.

Mangler brandfolk

Sekretariatschefen hos Danske Beredskaber bakker op om forslaget.

Med en lempelse af reglerne er forventningen, at rekrutteringen af frivillige brandmænd vil være nemmere, for de frivillige, der bor eller arbejder længere end fem minutter fra brandstationen, som kravet lyder i dag.

Det kan betyde, at brandstationerne i de mindre byer kan bevares. Det vil resulterer i, at udrykningstiden i sidste ende bliver kortere, forklarer sekretariatschefen.

Faktisk vurderer Danske Beredskaber, at der lige nu mangler mellem 300 og 400 deltidsrbandfolk for, at vagtplanerne skal gå ordentligt op.

FOA ønsker dog i stedet at ansatte flere brandmænd på fuldtid end de deltidsbrandflok, som Danske Beredskaber vurderer.

Ud af 10.000 brandmænd er det kun ca. 1.900, der er ansat på fuldtid i de største byer, mens brandmænd i resten af landet er deltidsansatte og som oftest har et andet arbejde ved siden af.