Debatten raser: Sådan er loven for koranafbrændinger i andre lande

112

03/08/2023

Foto: Tobias Hellsten / ToHell, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Foto: Tobias Hellsten / ToHell, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Skrevet af J. Bøgen

Der er stor forskel på, hvordan myndighederne håndterer eventuelle afbrændinger.

Debatten raser herhjemme, efter regeringen har lagt op til at lave et forbud mod afbrænding af koraner foran ambassader.

Diskussionen går på, om det er et indgreb i ytringsfriheden, hvis man vælger at indføre den lov, men hvad har man egentlig gjort i andre lande?

Udenrigsministeriet har været i gang med den helt store omgang research, og de har lavet en sammenfatning af eksempler fra lande, vi kan sammenligne os med, for at vise, hvordan netop de lande håndterer det, hvis nogen ønsker at brænde koranen.

Bemærk, at listen herunder ikke er udtømmende, og at Udenrigsministeriet ikke har haft mulighed for at undersøge de forudgående beslutningsprocesser.

Belgien

I 2020 fik en person afslag på sin anmodning om tilladelse til offentlig afbrænding af en koran i Bruxelles.

Der blev henvist til, at anmodningen var indleveret for sent, at de på daværende tidspunkt gældende Covid-19-forhåndsregler ikke kunne overholdes, og at det ikke kunne garanteres, at forsamlingen kunne begrænses til det maksimalt antal tilladte deltagere på 100 personer.

Finland

Her findes der en lovbestemmelse om krænkelse af religionsfriheden.

Religionsfriheden vil – baseret på tidligere og nuværende praksis – anses for krænket ved afbrænding eller anden offentlig krænkelse af en bog, der betragtes som hellig af et religiøst samfund.

Dertil er det forbudt at brænde genstande på offentlige steder i en grad, hvor det forstyrrer den offentlige orden, hvilket også forhindrer koranafbrænding ved demonstrationer.

Politiet har i 2023 forhindret afbrænding af en koran under en demonstration ved at tage forhåndskontakt til arrangørerne.

Frankrig

De franske myndigheder kan i henhold til lov om indre sikkerhed vurdere, at en offentlig demonstration - hvor arrangøren annoncerer, at en koran vil blive brændt - vil kunne udgøre en forstyrrelse af den offentlige orden. Myndighederne kan af denne grund forbyde demonstrationen.

I november 2020 forbød præfekten for politiet i Paris, at Stram Kurs afbrændte en koran i det offentlige rum, da det ville være en forstyrrelse af den offentlige orden, og at en demonstration i den konkrete situation ikke ville være tilladt på grund af de daværende Covid-19-restriktioner.

Sagen afsluttedes ved, at de franske myndigheder indførte et indrejseforbud for Rasmus Paludan, som efter at have krydset den franske grænse i bil blev anholdt med henblik på udvisning.

Nederlandene

Overtrædelse af lokale ordensreglementer for afholdelse af demonstrationer – herunder om blandt andet ildstiftelse i byer - skulle være baggrunden for, at lokale nederlandske myndigheder i flere tilfælde har afvist ønsker om at afbrænde koranen under demonstrationer.

Under demonstrationer er koranen dog blevet skændet på anden vis.

Norge

Fra vores broderfolk i nord oplyses det, at koranafbrændinger er lovlige og ikke skal forhåndsanmeldes til politiet. Politiet kan dog afvise at give tilladelse til en demonstration, hvor der er oplyst forventning om koranafbrænding, hvis myndighederne ikke kan garantere sikkerheden.

Således afviste politiet i Oslo i februar og marts 2023 at give tilladelser til demon­strationer, hvori der indgik koranafbrændinger, foran henholdsvis den iranske og tyrkiske ambassade. Det skete med henvisning til, at man på baggrund af foreliggende sikkerhedsvurderinger ikke kunne garantere den lokale sikkerhed for arrangørerne eller tilskuerne.

Den 29. juli 2023 blev en koran afbrændt under en anmeldt demonstration foran Stortinget, hvor selve koranafbrændingen ikke var forhåndsanmeldt.

Storbritannien

De britiske myndigheder kan i henhold til lov om den offentlige orden kan forhindre eller standse koranafbrændinger ved demonstrationer. Sådanne tilfælde har dog ikke fundet sted.

Rasmus Paludan blev i marts 2023 nægtet indrejse i Storbritannien, idet britiske myndigheder blev bekendt med intentionen om at brænde en koran offentligt.

Den ansvarlige minister begrundede i parlamentet beslutningen med, at det ikke ville være i offentlighedens interesse.

Irland, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig har efter det oplyste ikke haft nylige tilfælde af koranafbrændinger under demonstrationer.