Danskerne har talt: Disse trafikanter har den farligste adfærd

112

22/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Er du enig?

Selvom cyklister er blandt de mest sårbare i trafikken, så mener en stor del af danskerne, at det ikke bliver afspejlet i cyklisternes adfærd på veje og cykelstier.  

Ifølge en ny undersøgelse, som Kantar Public har lavet for Gjensidige, udpeger flere end hver tredje dansker nemlig cyklister som dem, der har den farligste adfærd i trafikken.

Det er samtidig væsentlig flere end bilister, som kun hver femte dansker peger på som de farligste i trafikken. 

En ny ulykkesrapport fra Vejdirektoratet viser også, at hele 810 cyklister kom til skade eller blev dræbt i 2022, og selvom det er et fald fra de seneste år, så er cyklister fortsat de trafikanter, der er involveret i flest uheld ud over bilister.  

Med den tætte danske cykeltrafik er det også naturligt, at andelen af cyklister, der er involveret i ulykker, er høj, men for Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige, lyder tallet alligevel højere, end det bør være.  

“Selv med antallet af danskere, der bruger cyklen som det primære transportmiddel i mente, så er antallet af cyklister, der hvert år kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken fortsat alt for højt. Sammenholdt med danskernes oplevelse af, at cyklisterne har klart den farligste adfærd i trafikken, så giver de nye ulykkestal også anledning til, at vi endnu en gang opfordrer de danske cyklister til at være opmærksom på deres adfærd i trafikken, for ens egen og ens medtrafikanters skyld.”

Flere kommer til skade på elcykel

Efter cyklister og bilister peger danskerne på, at elcyklister er dem med den tredjefarligste adfærd i trafikken. Og at der er kommet flere elcyklister på vejene, ses også i Vejdirektoratets nyeste ulykkesrapport. 138 elcyklister kom galt afsted i 2022, og det tal ligger godt over gennemsnittet for de seneste fem år, hvor 94 elcyklister er kommet til skade om året. 

Mens de nye elcykler har gjort det endnu nemmere at vælge cyklen frem for bilerne, så kommer der også et stort ansvar med den høje fart i trafikken og på cykelstierne. Derudover kræver det også tilvænning for både elcyklister og medtrafikanter, at forholde sig til cykler i højere fart på cykelstierne.  

“Elcyklerne har gjort det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og på den måde er den store fremgang i salget af elcykler en positiv ting. Men med den høje fart følger også et endnu større ansvar for ens ageren i trafikken. For selvom elcyklerne har en motor, så er man stadig en blød trafikant, med øget risiko for at komme rigtig galt afsted, hvis uheldet er ude,” siger Henrik Sagild.  

En almindelig elcykel kan køre op til 25 km/t, mens en såkaldt Speed Pedelec kan køre helt op til 45 km/t og stadig køre på cykelstierne. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2022 importeret cirka 120.000 elcykler til Danmark, en stigning fra bare 40.000 i 2017.   

Hvem har ifølge din mening, den farligste adfærd i trafikken?

Fodgængere - 2 procent

Cyklister - 35 procent

El-cyklister - 9 procent

Bilister - 17 procent 

Løbehjul - 8 procent

Knallerter - 5 procent

Motorcyklister - 4 procent

Taxier - 2 procent 

Busser - 1 procent 

Lastbiler - 5 procent

Andet, notér - 3 procent 

Ingen af ovenstående - 1 procent 

Ved ikke - 8 procent

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.009 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år af © Kantar Public for Gjensidige i februar og marts 2023.