3 nye kommuner indfører afbrændingsforbud fra torsdag morgen

112

14/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det bliver nok ikke de sidste.

For første gang denne sommer bliver fastlandet ramt af afbrændingsforbud.

Faktisk har Sydvestjysk Brandvæsen set sig nødsaget til at indføre afbrændingsforbud i Esbjerg, Fanø og Varde kommune, og det kommer til at gælde fra torsdag d. 15. juni 2023 kl. 9.00 på ubestemt tid.

Det oplyser brandvæsnet i en pressemeddelelse.

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående IKKE er tilladt:

At bruge kulgrill

Det betyder:

Enhver form for brug af grill, hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder),

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse herunder campingplads

Det betyder:

Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer for eksempel parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker m.m., eller i naturen, for eksempel i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inklusiv holme, skær m.v. (mindre end 200 meter fra land) og lignende,

At ryge i naturen

Det betyder:

Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme eller lignende antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, for eksempel gæsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter m.m. eller for eksempel i skove og plantager, på strande, heder, marker og lignende, på og ved søer og kystnært hav, inklusiv holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land),

At tænde bål og bruge åben ild udendørs

Det betyder:

Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Sankt Hans bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lignende, og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lignende, inklusiv på og ved søer, og på kystnært hav, inklusiv holme, skær m.v. (mindre end 200 meter fra land)

At bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Det betyder:

  • Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lignende ved brug af åben flamme,

  • privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder,

  • udendørs brug af terrassevarmere og lignende,

  • udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner og lignende, der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lignende,

Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inklusiv holme, skær m.v. (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf.

Er du i tvivl, om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.