Stor undersøgelse: Disse danskere har lavere dødelighed og færre indlæggelser

Sundhed

29/08/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Forskerne kalder det "meget interessant", at der ser ud til at være en sammenhæng.

Kvinder, der er religiøst aktive, har lavere dødelighed, og mænd færre indlæggelser på hospitalet.

Det er hovedkonklusionerne i et studie, som Linda Juel Ahrenfeldt, lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet sammen med forskerkolleger står bag.

I studiet, der er publiceret i et af de førende epidemiologiske tidsskrifter, ”European Journal of Epidemiology”, undersøgte forskerne sammenhængen mellem deltagelse i en religiøs organisation såsom kirke, synagoge eller moské samt dødelighed og hospitalsindlæggelser blandt danske mænd og kvinder.

"Det ser ud til, at religiøs aktivitet er associeret med lavere dødelighed og bedre helbred. Dog viser der sig en forskel på køn. Det har vi ingen oplagte forklaringer på, men måske bruger mænd og kvinder religiøse organisationer forskelligt og i forskellige faser af livet," fortæller Linda Juel Ahrenfeldt.

Lavere dødelighed, især for kvinder

Forskerne har dels sammenholdt 2987 interviewpersoners religiøse aktiviteter med senere indlæggelser på hospitalet, dels med deres dødelighed.

"Blandt 848 dødsfald i gruppen i den periode, hvor vi fulgte dem, fandt vi, at personer der havde deltaget i en religiøs organisation, havde cirka 30 procent lavere dødelighed. Tallet for kvinder var endda endnu mere markant, nemlig 44 procent lavere."

Niels Christian Hvidt er professor på Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet og har gennem sin årelange forskning i eksistentielle og åndelige forholds betydning for helbred fundet sammenhænge mellem tro og risici for at udvikle en lang række sygdomme.

"Det er enormt interessant, at vi ser sundhedsmæssige sammenhænge med at gå i kirke, moské eller lignende. Forskere fra udlandet har tidligere vist, at mennesker som praktiserer en tro, lever længere og sundere. Men det er ny viden, at deltagelse i en religiøs organisation i voksenlivet har så stor sundhedsmæssig betydning, også i sekulær, dansk kultur."

Svært at forklare forskellen

Ift. hospitalsindlæggelser blandt de knapt 3.000 deltagere i studiet fandt forskerne, at mænd, der havde deltaget i en religiøs organisation, havde en tredjedel færre indlæggelser end de øvrige mænd i undersøgelsen.

Der blev ikke fundet nogen forskel i antallet af indlæggelser for kvinder. Forskellen på kønnene er ikke umiddelbart til at forklare, men overordnet peger resultaterne på, at det at være aktiv i et religiøst fællesskab gør en positiv forskel.

"Mennesker, der har en tro, kunne måske overveje at realisere denne tro i et åndeligt fællesskab som fx at gå i kirke eller moske. Det anbefales også i en toneangivende artikel udgivet i den Amerikanske Lægeforenings Tidsskrift, JAMA, bl.a. med henvisning til, hvad deltagelse i et åndeligt fællesskab kan betyde for helbredet."

Om studiet:

  • Studiet er baseret på data fra 2.987 danskere i alderen 40 år og opefter, som blev interviewet i den store europæiske survey-undersøgelse ”Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” mellem 2004 og 2007.

  • Deltagerne blev herefter fulgt i de danske registre frem til 2018 (i gennemsnit 8½ år).

  • Link til den videnskabelige artikel her: https://rdcu.be/c3zvq