Over 70.000 danskere lever med denne sygdom: Nu er ny behandling godkendt

Sundhed

25/04/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der konstateres omkring 4900 nye tilfælde hvert år.

Medicinrådet har på et møde 24. april anbefalet lægemidlet Enhertu til kvinder med en særlig form for uhelbredelig brystkræft med spredning.

Afgørelsen vækker stor glæde hos patientforeninger og lægelige fagfolk:

"I Kræftens Bekæmpelse er vi lettede og glade på vegne af de kvinder, der nu får adgang til ny behandling. Det betyder alverden for dem og deres pårørende," siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse bliver der hvert år konstateret cirka 4800 nye tilfælde af brystkræft i Danmark.

Ved udgangen af 2021 levede 76.000 danskere med sygdommen.

Brystkræftforeningen: Vigtigt og rigtigt 

Der har herhjemme været stor opmærksomhed om Enhertu.

Kvinder har købt sig til behandling, fordi de ikke har kunnet få medicinen i det offentlige sundhedsvæsen, da den ikke har været anbefalet af Medicinrådet.

Medicinen er godkendt til kvinder med HER2-low brystkræft af medicinråd i bl.a. Sverige og Norge.

Læger, patientforeninger og kvinder med kræftformen har kritiseret, at man i Danmark har været ringere stillet end kvinder i andre lande.

"Det er en vigtig og rigtig afgørelse til gavn for de kvinder, der har siddet og ventet på, at Enhertu blev godkendt herhjemme. Det er helt urimeligt, at nogle kvinder selv har måttet finde penge til behandling med medicin, som er gratis i vores nabolande. Det har haft store konsekvenser for deres økonomi, og det har skabt ulighed, fordi ikke alle har haft mulighed for at betale af egen lomme," siger Anja Skjoldborg Hansen, formand for Brystkræftforeningen.

Anbefalet af brystkræftlæger

Også brystkræftlægerne er glade for Medicinrådets afgørelse:

"Vi er så glade for, at behandlingen nu endeligt er godkendt i Danmark, så vi også her i landet har mulighed for at give den bedst mulige behandling til vores patienter," siger Ann Søegaard Knop, overlæge og lægelig leder af Onkologisk Klinisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og formand for medicinsk udvalg i DBCG (Danish Breast Cancer Group).

På baggrund af overbevisende resultater, der kom i juli 2022, har DBCG allerede skrevet Enhertu ind i deres evidensbaserede retningslinjer for behandling af brystkræft med det forbehold, at medicinen ikke er godkendt.

Det forbehold kan nu fjernes.

Anbefalingen gælder for patienter i god almentilstand, i fagsprog kaldet performancestatus 0 og 1.

Medicinrådet opfordrer til, at der samles data for behandlingens effekt og bivirkninger og vil om to år se på disse data og vurdere, om anbefalingen fortsat skal være gældende.

Om Enhertu

  • Et lægemiddel til behandling af brystkræft af typen HER2-positiv og HER2-low, der har bredt sig

  • Indeholder et antistof i kombination med kemoterapi, som infiltrerer og ødelægger kræftceller

  • Behandlingen gives via drop i en vene med behandling hver 3. uge

  • Med Enhertu lever kvinder med HER2-low brystkræft i gennemsnit omkring seks måneder længere end med den sammenlignede behandling

  • Enhertu blev i starten af 2023 godkendt til patienter med brystkræft af typen HER2-positiv

Læs Medicinrådets afgørelse.