Ny plan fra regionerne: Sådan skal patienter sikres bedre omsorg

Sundhed

14/09/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Tryghed, inddragelse og klar information er de tre nøgleelementer.

Når borgerne møder sundhedsvæsenet, skal de føle sig velkomne: Tryghed, inddragelse og klar information skal kendetegne møderne.

Med det formål har regionerne iværksat en stribe forskellige initiativer, og de bedste bør udbredes, så  de kan komme flere patienter til gavn.

Bestyrelsen i Danske Regioner har derfor netop vedtaget planen, ”Borgernes møde med sundhedsvæsenet”.

"Overalt i sundhedsvæsenet er der gang i projekter, der har fokus på at højne kvaliteten i patienternes møde med sundhedsvæsenet. Og med planen vil vi udbrede de tiltag, der virker bedst, og som kan være til gavn for flere patienter," siger formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

"Vores ambitionsniveau er højt, og dét kan vi tillade os, fordi vi har så mange dedikerede medarbejdere, der dybest set har valgt sundhedsvæsenet, fordi de vil yde god behandling og drage omsorg for patienterne," tilføjer Karin Friis Bach.    

Det gælder om at lære af de bedste

Planen indeholder mange eksempler på, hvordan borgernes møde med sundhedsvæsenet kan styrkes, herunder f.eks. følgende tiltag, der kan udbredes:

  • Kommunikationskurser til medarbejdere med patientkontakt

  • Patienter får frit valg, så de kan vælge mellem en fysisk eller en elektronisk konsultation, når det er muligt, og ved fysiske konsultationer tilbydes pårørende at deltage online, hvis ikke de har mulighed for at møde op.  

  • En mere opsøgende indsats overfor særligt sårbare borgere og oprettelse af særlige lægeklinikker uden tidsbestilling til hjemløse, patienter med misbrug og andre med særlige behov.

  • Mere inddragelse af døende og deres pårørende, så den sidste tid i højere grad bliver på patientens præmisser

Omsorg skal i fokus

Både Danske Patienter og Etisk Råd har peget på, at en del patienter efterlyser mere omsorg.

"Det ønske vil vi imødekomme med dén her plan. Den belyser ”patientoplevelsens DNA”, og er første step til et langt sejt træk. Vi vil skubbe en kultur i retning af, at der kommer mere fokus på, at patienter er hele mennesker og ikke blot ”cpr-numre eller diagnosekoder”, der skal behandles," lyder det fra Karin Friis Bach.

Hun tilføjer, at et ekstra fokus på omsorg også skal hjælpe bl.a. multisyge, som har mange aftaler med sundhedsvæsenet og ikke skal føle, at de skal være projektledere i deres egne forløb.

"Vi skal 360 grader rundt om dét, der har betydning for vellykkede møder mellem borgerne og sundhedsvæsenet. Lige fra første indkaldelse til udskrivelse, opfølgende hjælp i hjemmet og de klager, der kan komme, når behandlinger ikke går som forventet," siger Karin Friis Bach.  

"Der er en udbredt tendens til at tænke i strukturer og organisering, når vi taler om indretningen af sundhedsvæsenet. Det samme sker i dén strukturkommission, som regeringen har nedsat. Men en ændret organisering skyder forbi målet, hvis ikke det menneskelige element er en ledetråd i arbejdet for fremtidens sundhedsvæsen," konkluderer Karin Friis Bach.