Netop vedtaget: Det betyder den nye apotekslov for dig

Sundhed

04/06/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Loven blev sidst ændret i 2015 - og siden har vi været både Covid-19 og meget andet ...

Folketinget har netop vedtaget en ny lov på apoteksområdet, der styrker borgernes adgang til sundhed ved at give lettere adgang til sygehusmedicin, medicinsamtaler, vaccination og andre sundhedsydelser.

Loven styrker apotekernes rolle i sundhedssektoren ved at tillade apotekerne at tage over på flere sundhedsfaglige opgaver.

Formand for Danmarks Apotekerforening Jesper Gulev Larsen er meget tilfreds med den nye lov og peger på, at den understøtter de politiske målsætninger for apotekernes indsats:

”Loven åbner for, at apotekerne i endnu højere grad end i dag kan yde deres bidrag til folkesundheden. På apotekerne er vi eksperter på lægemiddelområdet, og landets mere end 500 apoteksenheder er tæt på borgerne og en vigtig del af det nære sundhedsvæsen. Derfor giver det rigtig god mening at bruge denne kompetence og nærhed endnu mere," siger han i en pressemeddelelse.

Mere sundhed for pengene

Formanden tilføjer, at lovændringen er med til at sikre det politiske ønske om mere sundhed for pengene og samtidig sikrer, at kræfterne bruges rigtigt i sundhedssektoren.

Den nye lov udgør også en tiltrængt revision af den måde, apotekernes økonomi er skruet sammen på. Nu kommer indtjeningen i større grad til at ligge på apotekernes kerneydelse – det vil sige salg af medicin og rådgivning frem for cremer og andre frihandelsvarer.

Behovet for at ændre økonomimodellen er opstået, fordi apotekerne siden sidste lovændring i 2015 har etableret næsten 70 procent flere apoteksenheder. Det har betydet stigende udgifter til drift, og denne stigning har været finansieret af salget af frihandelsvarer.

Se den ændrede lov L127 her: https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/L127/efter_2behandling.htm