Mere end 500.000 danskere er plaget af det: Kan give alvorlige sundhedsproblemer

Sundhed

06/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der er imidlertid nogle ting, du selv kan gøre for at mindske generne.

I et lille land som Danmark, kan det være svært at finde et sted at bo, der ikke ligger tæt på større veje, hvor bilerne suser forbi i nærheden. 

Men selvom det i mange større byer kan være svært at undgå lyden af trafikstøj i sin bolig, så kan lyden fra biler være til så meget gene, at det kan have en række negative helbredsmæssige konsekvenser som eksempelvis stress, uro og hovedpine.  

I en undersøgelse, som Kantar Public har foretaget for Gjensidige i efteråret 2023 svarer hver femte dansker, at de er påvirket af trafikstøj i deres hjem, og af den gruppe siger næsten 20 procent, at det har negative konsekvenser for dem mentalt eller fysisk.  

Velkendt risiko

Ifølge fagchef for sundhed i Gjensidige, Louise Brix, er de sundhedsmæssige problemer, i forhold til at være udsat for trafikstøj, velkendte, og derfor bør man også være opmærksom på, om man reagerer negativt på det.  

“Vi reagerer forskelligt på trafikstøj, men for dem, der er påvirket af det, kan det have nogle sundhedsmæssige konsekvenser som dårlig søvn og stress, der kan udvikle sig til mere endnu alvorlige problemer på sigt. Og derfor er det vigtigt at være opmærksom på sin krops signaler,” siger Louise Brix.  

Hun anerkender samtidig, at det både kan være svært at flytte trafikken og sin bolig, og derfor kan den mest nærliggende løsning være at se på, om der er mulighed for at foretage nogle ændringer inde i boligen i et forsøg på at mindske påvirkningen fra trafikstøjen.  

“Det gælder så vidt muligt om at skærme sig selv fra støjen, mens man er i sit hjem. Og her kan det for nogle give mening at rykke soveværelset til den del af boligen, der er længst væk fra trafikken, ligesom tykke gardiner også kan være en mulig aflastning. Og så er det en god idé så vidt muligt at opsøge ro, når man er uden for hjemmet,” siger Louise Brix.  

Tre gode råd til at mindske påvirkningen fra trafikstøj

Vinduer 

Vinduerne er ofte en af de største kilder til, at trafikstøjen kommer ind i boligen. Her kan du enten skifte dem til nogle, der er tykkere og mere støjisolerende, eller du kan montere et tykt forsatsvindue på de eksisterende.  

Støjskærm 

En støjskærm kan særligt være en god idé for de boliger med have, der ligger tæt på trafikken. I flere kommuner er det muligt at søge om tilskud til opsætning, og i mange tilfælde kan det være med til at reducere oplevelsen af støj betragteligt.  

Tag kontakt til kommunen eller relevante myndigheder 

Hvis du selv føler dig negativt påvirket af trafikstøj, er der en god chance for, at det samme er tilfældet for dine naboer. I kan derfor sammen tage kontakt til kommunen eller myndighederne og gøre opmærksom på problemet, så I på den måde kan blive indtænkt, når der bliver planlagt støjreducerende tiltag. 

Kilde: Miljøstyrelsen og Videncenteret Bolius 

Det viste undersøgelsen

Er du påvirket af trafikstøj i dit hjem? 

Ja - 20 procent 

Nej - 79 procent 

Ved ikke - 1 procent 

Oplever du, at trafikstøj i dit hjem, påvirker din sundhed? 

Ja, det påvirker mig mentalt - 17 procent 

Ja, det påvirker mig fysisk - 1 procent 

Ja, det påvirker mig både mentalt og fysisk - 15 procent 

Nej - 55 procent 

Ved ikke - 12 procent

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år af © Kantar Public for Gjensidige i august og september 2023.