Inspireret af Hovedstaden: Region indfører 72-timers behandlingsansvar

Sundhed

12/09/2023

Foto: Region Midtjylland
Foto: Region Midtjylland

Skrevet af J. Bøgen

Det gælder fra d. 15. september.

En god ide fra Hovedstaden skal sikre patienterne et trygt og sammenhængende forløb, når de udskrives til kommunal sygepleje efter hospitalsbehandling.

Det er trygt for patienterne og en kæmpe gevinst for alle, når samarbejdet om at udskrive ældre patienter er tæt. Personalet i det nære sundhedsvæsen får direkte adgang til de medarbejdere, der har stået for behandlingen på hospitalet.

Når en patient bliver udskrevet fra et hospital til kommunal sygepleje, skal overgangen være tryg. Derfor indfører hospitaler i Region Midtjylland "72-timers behandlingsansvar" efter inspiration fra Region Hovedstaden.

"Det er trygt for patienterne og en kæmpe gevinst for alle, når samarbejdet om at udskrive ældre patienter er tæt. Personalet i det nære sundhedsvæsen får direkte adgang til de medarbejdere, der har stået for behandlingen på hospitalet. Det giver mulighed for bedre behandling i eller tæt på eget hjem og mindsker risikoen for unødvendige genindlæggelser. Jeg er glad for at vi nu genbruger Hovedstadens gode ide til gavn for midtjyderne," siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Flest spørgsmål om medicin og recepter

Hospitalet beholder det lægefaglige ansvar for en patients behandling de første 72-timer, tre døgn, efter patienten er udskrevet.

Fra 15. september gælder 72-timers behandlingsansvar for patienter der udskrives til kommunal sygepleje på kommunale akutpladser, midlertidige pladser eller plejehjem.

Fra 1. november omfattes også patienter der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem.

Ordningen omfatter patienter, der har været indlagt i mindst 24 timer på et somatisk hospital.

Hospitalerne forpligter sig til at stille relevant faglig viden til rådighed for sundhedsprofessionelle fra de midtjyske kommuner samt almen praksis og lægevagt. Hospitalsafdelingerne skal være tilgængelige døgnet rundt for henvendelser i forlængelse af patientens indlæggelse og udskrivning.

Ordningen skal især styrke den nære behandling, sikre sammenhæng på tværs af sektorer og forebygge genindlæggelser af ældre og sårbare patienter.

I Region Hovedstaden er erfaringen, at hospitalerne især får spørgsmål om medicin og recepter. Omfanget svarer samlet for hospitalerne i Region Midtjylland til ca. 13 opkald i døgnet.

Du kan læse mere om 72-timers behandlingsansvar her: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/samarbejdsaftaler/72-timers-behandlingsansvar/