Godt nyt fra Demensrejseholdet: Så meget er brugen af antipsykostik medicin faldet

Sundhed

02/07/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Ny undersøgelse viser, at Demensrejseholdets forløb har en positiv indflydelse på medarbejdernes tilgang til mennesker med demens.

Siden 2021 har Sundhedsstyrelsens Demensrejseholdet afviklet forløb i 58 kommuner og fortsætter indtil 2027.

De forløb som blev afviklet i 2023 er blevet evalueret og viser en positiv udvikling, især i nedbringelsen af brug af antipsykotisk medicin.

Evalueringen viser, at forbruget af antipsykotika er faldet under og efter forløb med Demensrejseholdet.

Demensrejseholdet er et praksisnært læringsforløb, som skal give medarbejdere i ældreplejen kompetencer til at styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens og derigennem nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin.

Ved forløbenes slutning er andelen af beboere, der får udskrevet antipsykotika i gennemsnit faldet fra 26 procent til 21 procent på tværs af plejeenhederne, og i perioden efter forløbene er forbruget faldet yderligere.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Demensrejseholdet styrker den faglige kvalitet og kultur

Demensrejseholdet har i vidt omfang understøttet læring og forandring hos enhederne i ældreplejen. Forløbene har styrket den faglige kvalitet og kultur, som bl.a. viser sig ved positiv indflydelse på medarbejdernes tilgang til mennesker med demens.

Medarbejdere og ledere ved de plejeenheder, som har deltaget i evalueringen, fortæller bl.a., at:

  • medarbejderne efter forløbet i højere grad har blik for det hele menneske og forsøger at forstå, hvad der ligger bag beboernes ønsker og adfærd

  • der er en større opmærksomhed på at hjælpe demensramte uden medicinering

  • den faglige nysgerrighed og stolthed er styrket, og at der i højere grad tales et fælles sprog

En række ledere nævner, at medarbejderne er mere selvkørende og oftere bruger fagudtryk i opgaveløsningen.

”Evalueringen peger på, at den praksisnære læringstilgang har været central for, at medarbejdere og ledere hurtigt har kunne anvende den nye viden og metoder i deres hverdag”, fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Louise Friis Rose.

Stort fokus på antipsykotisk medicin til mennesker med demens

De gode resultater fra Demensrejseholdet taler direkte ind i National alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, der blev nedsat i juni 2023 for at styrke den fælles indsats for at mindske forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens på tværs af sektorer og fagligheder.

Alliancen består af centrale aktører i regioner og kommuner, faglige og videnskabelige organisationer og selskaber samt patient- og borgerrepræsentanter, der har viden om og interesse i pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens.

Evaluering undersøgelsen er foretaget af konsulenthuset PwC.