770.000 lider af det - er steget med 27 procent på 4 år

Sundhed

17/11/22 | 09:32

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Jens Asbjørn Bøgen

Det er den 5. hyppigste lidelse, vi danskere bliver ramt af.

I 2017 led 12,7 procent af os danskere af det. I 2021 var tallet steget til 16,1 procent. Det er en stigning på 27 procent på bare fire år.

Tinnitus (susen for ørerne) er ved at udvikle sig til en reel folkesygdom, og i dag skønner man, at 770.000 af os lider af det.

Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021.

Og stigningen betyder, at tinnitus er rykket ind i top 5 over de lidelser, vi danskere hyppigst rammes af. Det er faktisk kun allergi, slidgigt, forhøjet blodtryk og hyppig hovedpine/migræne, der ligger over øresusen på listen.

Har man oplevet at have susen for ørene, kan man uden tvivl bekræfte, at lidelsen kan være voldsomt generende, og i visse tilfælde direkte invaliderende.

Årsagerne til tinnitus er mange, men særligt stress og støj, der belaster hørelsen, er blandt de mest almindelige årsager til, at man får et udbrud af lidelsen.

Samtidig kan den også føre til høretab.

Lidelsen kan som udgangspunkt godt behandles, alt efter hvad årsagen er. Ifølge Aarhus Universtitetshospitals hjemmeside kan klassiske klassiske behandlinger i form af operationer eller medicin i de fleste tilfælde ikke gøre den store forskel.

Derfor bruger man i stedet behandlingsformer som akustisk behandling, lydstimulering og maskering, psykologiske behandlingsformer og høreapparat, hvis lidelsen fører til høretab.

Men der er også ting, du selv kan gøre, for at undgå, at lidelsen kommer i udbrud eller forværres. 

  1. Først og fremmest bør du i videst mulig udstrækning undgå situationer, der provokerer tinnitus. Det er for eksempel situationer med stærk støj, store fysiske anstrengelser søvnmangel, stresspåvirkninger og helt stille omgivelser.

  2. Omvendt kan du også bruge baggrundsmusik og -støj til at maskere tinnitus, så den ikke er lige så generende.

  3. Oftest kommer den ubehagelige susen for ørene, når du skal hvile dig og slappe af. Men da du helst skal undgå stille omgivelser, kan det være en god ide at have en lydkilde, der giver en lav og neutral lyd. Hvis du er på vej til at sove, kan det være en god ide at finde en app, der kan afspille lyden og selv slukke, når du er faldet i søvn.

Du kan søge yderligere information og hjælp hos patientforeninger, kommunikationscentre, Høreforeningen og de audiologiske afdelinger på landets sygehuse.

Kilde: Høreforeningen, sundhed.dk