56 procent har ikke styr på anbefalingerne - har du?

Sundhed

25/01/2023

Foto: Blå Kors Danmark
Foto: Blå Kors Danmark

Skrevet af J. Bøgen

De blev ændret i marts sidste år.

Hvor mange genstande anbefaler Sundhedsstyrelsen, at danskerne højest drikker om ugen eller på en enkelt aften?

Det spørgsmål skaber forvirring blandt befolkningen, viser en ny rundspørge.

54,6 procent af danskerne svarer, at de ikke har hørt om eller kender til Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger på alkoholområdet, viser en ny meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Blå Kors Danmark.

Det kommer ikke bag på Christian Bjerre, som er generalsekretær for Blå Kors Danmark. Han mener ikke, at der er blevet talt nok om de ændrede anbefalinger.

"Det er beklageligt, at der er så mange danskere, der ikke har kendskab til anbefalingerne. Det, tænker jeg, er et udtryk for, at man har gjort for lidt for at markedsføre de nye anbefalinger," siger Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark. 

Blandt de adspurgte er der tvivl om, hvorvidt anbefalingen for ugentligt indtag er syv, 10 eller 21 genstande.

Særligt for mændene, hvor 16 procent svarer 21 genstande, 46 procent svarer 10 genstande og 32 procent svarer syv genstande. 

Tidligere var anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, at mænd højest skulle indtage 14 genstande på en uge, mens det for kvindernes vedkommende var syv genstande.

Det blev i marts 2022 ændret, da Sundhedsstyrelsen ændrede sine anbefalinger til at være 10 genstande ugentligt for begge køn og max fire genstande på én dag.  

Tilfredsstillende kendskab

Sundhedsstyrelsen har kørt kampagner om genstandsgrænser siden 1990'erne, hvor anbefalingerne løbende er blevet justeret i takt med seneste forskning på området i forhold til skadevirkningerne af højt alkoholindtag

I den nye meningsmåling fra Voxmeter, som er foretaget i januar i år, svarer 37,1 procent af danskerne, at de har hørt om eller kender til de ændrede anbefalinger.

Ifølge sektionsleder i Sundhedsstyrelsens enhed for Forebyggelse og ulighed, Maja Bæksgaard Jørgensen, giver den nye meningsmåling et billede af, at de nye anbefalinger har haft et vist gennemslag. 

"Vi ved fra andre områder på sundhedsområdet, at det tager tid at sprede budskabet og kendskab til hele befolkningen. Det er således ikke overraskende, at tallet er på niveau med tidligere kendskabsundersøgelser og kan vel også betragtes som tilfredsstillende på nuværende tidspunkt," siger Maja Bæksgaard Jørgensen.

Hun bider blandt andet mærke i, at knap 65 procent af danskerne i undersøgelsen svarer, at de kender til den nye anbefaling om, at unge under 18 år helt frarådes at drikke alkohol. En udmelding, som Sundhedsstyrelsen har særligt fokus på.

"Vi samarbejder med blandt andet med Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler - Lederne om at ændre og skubbe til den danske alkoholkultur," fortæller Maja Bæksgaard Jørgensen.