Pension og forsikring: Sådan er reglerne for udbetaling ved et dødsfald

Sponseret indhold

25/3/20 | 19:43

Skrevet af Sponseret Indhold

Hvad sker der med dine forsikringer og pensionsopsparingen, når din ægtefælle eller samlever går bort? Her får du et overblik over, hvem der får pengene udbetalt, og hvad der sker med pensionsordningen ved et dødsfald.

Sponsoreret indhold

 Når din ægtefælle eller samlever går bort, opstår spørgsmålet om, hvem der får udbetalt livsforsikring og pensionsopsparing. Det kan være svært at finde rundt i, så derfor får du her et overblik over, hvad du skal være opmærksom på - og hvem, der har ret til udbetalingen.

Ægtefælle eller samlever får udbetalt ATP

Når din ægtefælle går bort, får du automatisk udbetalt ATP’en som et éngangsbeløb. Der er dog forskellige begrænsninger, der gør sig gældende, før du kan få pengene udbetalt. Eksempelvis er det nødvendigt, at din ægtefælle har indbetalt ATP i mindst 2 år siden 2002.

 Har du mistet din samlever, som du ikke er gift med, kan du få ATP’en udbetalt, hvis I begge har oplyst, at I er samlevende, før dødsfaldet finder sted. Er det ikke oplyst, er der stadig mulighed for, at du får udbetalt beløbet.

 Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før dette kan træde i kraft. Du kan læse betingelserne på Borger.dk, men generelt går de ud på, at du, får at få udbetalingen, skal søge om det. Du kan ligeledes finde den skabelon, du skal udfylde, når du søger om udbetaling, på Borger.dk.

Hvem får udbetalt pensioner?

Arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner bliver i de fleste tilfælde ikke udbetalt, når en person går bort. De vil i stedet være tilknyttet andre forsikringer, der bliver udbetalt, hvis din ægtefælle eller samlever går bort, før udbetalingerne er begyndt. Disse forsikringer vil i de fleste tilfælde ophøre, så snart pensionsudbetalingerne starter.

Livsforsikringen går direkte til den person, der er indsat som begunstiget i forsikringsaftalen. Den indgår således ikke i dødsboet, og du skal som ægtefælle ikke betale boafgift af forsikringssummen.

Har I tegnet en krydslivsforsikring, kan du få udbetalt en skattefri forsikringssum, der ikke indgår i arven. Hvis du og din ægtefælle ønsker at tegne en krydslivsforsikring, bør I kontakte jeres pensionsselskab, så I kan få oplyst de specifikke vilkår, der vedrører krydslivsforsikringen.

En ægtefælle- eller samleverpension vil ligeledes gå til ægtefællen i tilfælde af dødsfald. Her vil der typisk være tale om, at der bliver udbetalt et bestemt beløb hver måned. Det samme gør sig gældende, hvis ikke du var gift med din samlever, men i dette tilfælde afhænger det af, om det er oplyst i pensionen.

Få hjælp til dine rettigheder af en advokat

Det kan være vanskeligt at skabe et overblik over gældende regler og vilkår, der kan have indflydelse på, om du har ret til at få udbetalt pensioner og forsikringer. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en advokat, der har ekspertise på området. Du kan få hjælp fra en online advokat her.

Samtidig er det en god idé at tage kontakt til din bank med henblik på at få vejledning og råd i forhold til din økonomiske situation. De kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger, så du får de beløb, du er berettiget til, udbetalt.