Forretningsbetingelser

 

Handelsbetingelser

 

Generelt
Pensionist.dk og Pensionistkortet.dk ejes af Media Group Denmark ApS
Horsensvej 72A, 7100 Vejle
CVR: 35809295


Pensionist.dk varetager salg til både kommercielle samarbejdspartnere og privatpersoner.

 

Privatpersoner

Formål:
Pensionist.dk formidler kontakt mellem rabatter og tilbud til en lang række samarbejdspartnere, hvor køb af service, vare eller ydelse kan foregå på Pensionist.dk’s egen hjemmeside eller hos en samarbejdspartner via et link til samarbejdspartneren hjemmeside, der åbnes op i en ny fane.
Information om produkter, rabatter og andre fordele formidles bl.a. via Pensionist.dk og Pensionistklubben.dk.

 

Pensionistklubben.dk - abonnement

Køb og oprettelse af medlemskab på Pensionistklubben.dk
- Pensionistklubben er en fordelsklub for alle pensionister.
- Medlemsskabet af Pensionistklubben koster 100 kr. årligt
- Medlemsskabet af Pensionistklubben består af et årligt abonnement, som kan opsiges med 1 måneds varsel.
- Ved betaling er det kun muligt at benytte Visa/Dankort og Dankort som betalingskort.
- Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.
- Umiddelbart efter bestillingen modtager du en ordrebekræftelse med dit ordrenummer som en PDF-fil på e-mail
- Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionist.dk.
- Betalingen sker som afslutning på dit køb.
- Ved genbetaling kan du afkrydse, at du ønsker, at genbetalingen skal ske ved et automatisk træk fra dit betalingskort.
- Såfremt opkrævningen ønskes sendt med alm. post, pålægges porto og administrationsgebyr
- Alle abonnementer gælder for en på forhånd fastlagt periode, dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- Perioden oplyses i forbindelse med indgåelsen af abonnementet.
Abonnement sælges som et fast produkt - i en på forhånd fastlagt periode - dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- så snart abonnementet er taget i brug – dvs. du er logget ind første gang, har du taget dit produkt i brug og reklamationsfristen ophører.

 

Pensionistkortet.dk

Pensionistkortet er et personligt ID kort for pensionister 65+.
Pensionistkortet koster 150 kr.

Det er kun muligt at købe et Pensionistkort som indeholder ens eget navn og fødselsdag.

Når man bestiler og køber et Pensioniskort er det ens eget ansvar at der står de rigtige data på Pensionistkortet.dk.

Pensionistkortet printes med de oplysninger, man selv har indtastet i sin bestilling.
Når man bestiller et Pensionistkort, får man automatisk første års medlemskab i Pensionistklubben inkluderet i prisen.
Når man ønsker at benytte medleskabet af pensionistklubben, skal man blot logge ind på hjemmesiden og sså er man igang. Medlemskabet udløber automatisk efter 1 år, med mindre man selv forlænger det i forbindelse med udløbet.

der er ingen fortrydelseret på et bestilt Pensionistkort, da der er tale om en personlig, specialfremstillet vare
Se mere i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.
 

Salg til privatpersoner

- Ved køb af ydelser og bestilling af værdibeviser på Pensionist.dk skal køberen være minimum 18 år.
- Ved køb af værdibevis via Pensionist.dk accepteres disse generelle betingelser.

 

Bestilling/køb af produkter/service/ydelser på Pensionist.dk

Ved bestilling af produkter/ værdibeviser angiver køber: navn, adresse, e-mail og betalingsoplysninger
- Ved betaling er det kun muligt at benytte Visa/Dankort og Dankort som betalingskort.
- Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.
- Umiddelbart efter bestillingen modtager du en ordrebekræftelse med dit ordrenummer som en PDF-fil på e-mail
- Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionist.dk.
- Betalingen sker som afslutning på dit køb.
- Såfremt opkrævningen ønskes sendt med alm. post, pålægges porto og administrationsgebyr
- Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, kommer der ikke noget salg i stand af værdibeviset, og der sker heller ingen debitering.
- Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes Pensionist.dk, og at registrere betalingen.
- Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.
- Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mailadresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen.
- Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.
- Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner.

 

Omfanget af vores tjeneste

Ved at foretage et køb Pensionst.dk, og/eller Pensionistklubben indgår du et direkte (juridisk bindende) kontraktmæssigt forhold med den virksomhed, du køber produktet eller serviceydelsen fra.
Fra det øjeblik du har foretaget din reservation, optræder vi udelukkende som et mellemled mellem dig og leverandøren og videregiver oplysninger om dine ordre til den pågældende leverandør og sender dig desuden en e-mail-bekræftelse på leverandørens vegne.

Indløsning af værdibeviser

- Indløsning af værdibeviser foregår hos Pensionist.dk samarbejdspartnere.
- Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset, og fremgår ligeledes, inden du bestiller.
- Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen.
- Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse fra en ekstern leverandør, som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.
- Alle værdibeviser er forsynet med et ordrenummer og et unikt værdibevisnummer.
- Samarbejdspartneren skal bruge dette værdibevisnummer, når du indløser dit værdibevis.
- Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.
- Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Pensionist.dk sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.
- Når dit værdibevis er købt, fortrydelsesfristen udløbet, og pengene for dit købt er overført til den respektive samarbejdspartner, vil du IKKE kunne kræve at få tilbagebetalt dit værdibevis af Meida Group Denmark ApS.

 

Ved fejl eller problemer
Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Pensionist.dk hjælpe med at finde en løsning.
Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på info@pensionist.dk

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Pensionist.dk og Pensionistklubben.dk alene formidler af tjenesteydelser eller varer fra en samarbejdspartner og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset.
Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Pensionist.dk ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
Pensionist.dk, Fritvalgsguiden, Pensionistkortet.dk og Pensionistklubben linker til andre hjemmesider.
Når du benytter andre hjemmesider, skal du være opmærksom på, at så snart du benytter andre hjemmesider, er det den pågældende hjemmesides Handels- og ansvarsbetingelser, der er gældende for de køb eller den aktivitet, du har foretaget på samarbejdspartnerens hjemmeside.
Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren.

 

Priser

Media Group Denmark ApS fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen.
Alle anførte priser til privatpersoner er vejledende udsalgspriser inklusiv moms.
Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, forlænget produktions-/leveringstider samt tekniske fejl.

Køb af/betaling af værdibeviser
- Du kan benytte Visa Dankort og Dankort.
- Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.

 

Fortrydelsesret for privatpersoner

- Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag, du modtager værdibeviset på e-mail.

Hvis du fortryder
- Inden fristens udløb, skal du sende værdibeviset retur til os på mailadressen: info@pensionist.dk.
- Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet.
- Såfrent du vælger at returnere en fysisk varer, skal du selv betalte returportoen.
- Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil Fritvalgsguiden.dk og Pensionist.dk hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset.
- Vi tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med.
- Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos Pensionist.dk’s samarbejdspartnere.

 

Ingen fortrydelsesret

Du har dog INGEN fortrydelsesret ved køb af Pensionistkortet.dk, da der er tale om en specialfremstillet vare.
Se mere i Forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.
- Værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten.
- Pensionistklubben
Du har heller ikke INGEN fortrydelsesret ved køb af medlemsskab i Pensionistklubben, når du har oprettet din profil og taget dit login i brug.
Se mere i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.
Klagemulighed
Fra 15. februar 2016 er det lovpligtigt at linke til ODR portalen med dette link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Opsigelse af abonnement i Pensionistklubben

- Såfremt et abonnement ikke er opsagt minimum 1 måned, før abonnement fornyes, vil kunden automatisk få en ny opkrævning, i for bindelse med udløbet af abonnementet.
- Hvis abonnementet ikke betales retmæssigt, lukkes kundens login, og kunden kan ikke længere benytte sine fordele i Pensionistklubben.

 - Hvis login er blevet lukket, skal medlemmet købe et nyt medlemskab

For at bibeholde sit oprindelige medlemsnummer, SKAL dette oplyses ved bestillingen - alternativt slettes alle medlemmers oplysninger i henhold til gældende regler.

 

- Et Pensionistklubabonnement kan opsiges med 1 kalender måneds opsigelsesfrist dvs. løbende måned + 1 måned.
- Alle abonnementer sælges som et fast produkt i en på forhånd fastlagt periode, dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- Kunden kan til enhver tid opsige abonnement- / serviceaftaler hos Media Group ApS jvf. de gældende vilkår.
- Opsigelsen skal ske med en måneds varsel, før abonnementets udløbsdato.
- Indbetalte udeståender godtgøres ikke.
- Opsigelse kan ske skriftligt pr. mail til info@pensionist.dk 
Efterfølgende i forbindelse med registreringen af opsigelsen vil pensionist.dk fremsende en bekræftelse herpå.

 

Kommercielle samarbejdspartnere

Abonnement til annoncer til kommercielle samarbejdspartnere
- En annonce købt og betalt på Pensionist.dk’s hjemmeside kan enten købes som en individuel, manuelt oprettet ordre eller som et årligt, fortløbende abonnement.
- Ved betaling er det kun muligt at benytte Visa/Dankort og Dankort som betalingskort.
- Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.
- Umiddelbart efter bestillingen modtager du en ordrebekræftelse med dit ordrenummer som en PDF-fil på e-mail, Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionist.dk.
- Betalingen sker som afslutning på dit køb.
- Ved genbetaling kan du afkrydse, at du ønsker, at genbetalingen skal ske ved et automatisk træk fra dit betalingskort.
- Såfremt opkrævningen ønskes sendt med alm. post, pålægges porto og administrationsgebyr
- Alle abonnementer gælder for en på forhånd fastlagt periode, dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- Perioden oplyses i forbindelse med indgåelsen af abonnementet ad gangen.
- Alle abonnementer fortsætter automatisk, indtil de opsiges.

 

Priser

Media Group Denmark ApS fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen.
Alle anførte priser til erhversvirksomheder er priser ex. moms.
Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, forlænget produktions-/leveringstider samt tekniske fejl.

 

Fortrydelsesret

- Kommercielle samarbejdspartnere har ingen fortrydelsesret

 

Opsigelse

Opsigelse af abonnement

- Alle abonnementer kan opsiges helt frem til 30 dage, før abonnementet automatisk fornys.
- Alle abonnementer sælges som et fast produkt i en på forhånd fastlagt periode, dvs. perioden IKKE kan opdeles i mindre perioder i forbindelse med opsigelsen.
- Kunden kan til enhver tid opsige abonnement- / serviceaftaler hos Media Group Denmark ApS jvf. de gældende vilkår.
- Opsigelsen skal ske med en måneds varsel før abonnementets udløbsdato.
- Indbetalte udeståender godtgøres ikke.
- Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til info@pensionist.dk, hvor det påhviler kunden at sikre, at Pensionist.dk modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.
- Når et abonnement opsiges, fremsendes automatisk en mail til medlemmet, som bevis/kvittering for, at medlemsskabet er opsagt.
- Såfremt kunden ikke har modtaget en bekræftelsen på opsigelsen, kan kunden ikke være sikker på, at Pensionist.dk har modtaget opsigelsen.
- Alle opsigelser skal ske skriftligt

 

Pensionist.dk tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.pensionist.dk

Vi bestræber os på, at Pensionist.dk er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri.

Media Group Denmark ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af Pensionist.dk, såsom personskader, skader på dit computersystem eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m.
Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.
Media Group Denmark ApS er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende.
Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.
Pensionist.dk forbeholder sig ret til at slette oplysninger, som er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, som efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder de Generelle Vilkår eller gældende lovgivning.

 

Behandling af personoplysninger

Når du køber et værdibevis på Pensionist.dk, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil er frivillige.

 

Pensionist.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af data.
Det er kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Pensionist.dk, skal du rette henvendelse til Pensionist.dk.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.
Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven og persondataforordningen.
Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger på hjemmesiden www.pensionist.dk

 

Cookies

Pensionist.dk bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater.
Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v.
Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

 

Ændring af betingelser

Media Group Denmark ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.pensionist.dk

 

Lovvalg og tvister

Køb via Pensionist.dk der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.
Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Media Group Denmark ApS, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

 

Virksomhedsinformation:

Pensionist.dk ApS ejes af Media Group Denmark ApS
Horsensvej 72A, 7100 Vejle
CVR: 35809295

 

Kontoret udelukkende betjenes af frivilligt personale.

DERFOR:
- ER DER INGEN KONTORTID - derfor er det bedst at sende en mail på info@pensionist.dk
- ER DER INGEN MULIGHED for at komme møde nogen på kontoret - uden forudgående aftale

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed