Kongehusets årsrapport afslører: Millionunderskud på bundlinjen

Royalt

31/3/23 | 06:29

Foto: Shuttestock
Foto: Shuttestock

Skrevet af Kathrine Frich

Kongehuset er har et underskud på 8,4 millioner kroner

Kongehusets årsrapport blev offentliggjort i går, og afslørede blandt andet et stort underskud.

Du kan læse hele årsrapporten her

Årsrapporten for 2022 består blandt andet af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste og Deres Kongelige Højheder Kronprinsens og Kronprinsessens årpenge.

Regnskabet viser et underskud på omkring 8,4 millioner kroner.

Der var allerede budgetteret med underskud, på grund af de aktiviteter, som var planlagt i forbindelse med Dronningens Regeringsjubilæum.

"Regnskabet for Civillisten viste et underskud på cirka 8,4 millioner kroner. Årets resultat afspejler, at Kongehuset ekstraordinært havde budgetteret med et underskud i form af forbrug af opsparingen til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med Dronningens Regeringsjubilæum." står der på Kongehusets hjemmeside.

Skyldes blandt andet inflationen

Det var dog ikke kun regentjubilæet som førte til det store underskud. Ligesom alle andre har kongehuset oplevet en stor stigning i energipriserne

"Regnskabsresultatet blev yderligere påvirket af de øgede energipriser og den generelt høje inflation." skriver Kongehuset på deres hjemmeside.

Det er også tydeligt at se, hvis man dykker ned i tallene fra rapporten bliver det nemlig synligt at kongehuset brugte 3,7 millioner kroner på varme og el i 2022.

Det er i følge Senior News 1,2 millioner kroner mere end i 2021.

Fokus på økonomien

Det store underskud skyldes også investeringer i it-sikkerhed, mobile arbejdspladser, bæredygtighed samt i vedligeholdelse af lokaler.

I 2021 kom kongehuset ud med et overskud på 1,7 millioner, hvilket primært skyldes covid-19.

Kongehuset vil dog have væsentligt fokus på økonomien i 2023.

"For indeværende år vil det økonomiske resultat betyde et væsentligt fokus på yderligere effektiviseringer og prioriteringer i relation til Kongehusets virke." skriver Kongehuset om rapporten på Kongehuset.dk