Styrelse advarer: Få styr på dette, inden du rejser

Rejse

25/06/2024

Foto: Styrelsen for Patientsikkerhed
Foto: Styrelsen for Patientsikkerhed

Skrevet af J. Bøgen

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at man orienterer sig om sin dækning med det blå EU-sygesikringskort, så man i tilfælde af sygdom undgår at få en høj regning med hjem fra ferien.

Det blå EU-sygesikringskort er på pakkelisten hos mange danskere, når de i løbet af sommeren har Europa som feriedestination.

Kortet giver adgang til nødvendig offentlig behandling på samme vilkår, som borgerne i det pågældende EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien har ret til.

De offentlige sygesikringer er dog indrettet forskelligt alt efter, hvilket land man rejser til. I flere lande er der delvis egenbetaling i det offentlige sundhedsvæsen.

Tjek op på reglerne

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer derfor til, at man orienterer sig om sin dækning i tilfælde af sygdom inden, at man rejser afsted på ferien.

”I Danmark er vi som borgere vant til, at det mere er undtagelsen frem for reglen, at vi betaler for behandlinger i vores offentlige sundhedsvæsen. Vi kan derfor let overse, at der i andre EU-lande kan være egenbetaling knyttet til behandlinger, som ellers er helt gratis herhjemme fx akut sygehusbehandling. Det er virkelig ærgerligt at stå på sommerens rejsemål i et uheld - og så oveni overraskes af en regning. Derfor opfordrer vi til, at man orienterer sig om sin dækning med det blå EU-sygesikringskort inden afrejsen”, siger Anne Fromholt, sektionsleder for EU-Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for at refundere udgifter til danskerne efter EU-reglerne om anvendelse af EU-sygesikringskortet under ophold i et andet land.

”Vi får jævnligt henvendelser fra borgere, der bliver overrasket over, at de med det blå EU-sygesikringskort selv skal afholde den egenbetaling, som findes i mange af de andre medlemslande”, siger Anne Fromholt, sektionsleder for EU-Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stor forskel på egenbetaling i de forskellige lande

Egenbetaling på behandling er en udgift, man selv eller en privat rejseforsikring skal afholde. Der er stor forskel på egenbetaling i de forskellige landes offentlige sundhedsvæsener.

I nogle lande er egenbetaling faste takster, der kan variere regionalt fx i Sverige, Norge og Tyskland.

I andre lande er egenbetaling både et gebyr og/eller desuden en procentdel af de samlede udgifter til behandlingen fx i Frankrig – sommerens værtsland for De Olympiske Lege.

I disse tilfælde kan det i sidste ende blive et forholdsvist højt beløb, man selv skal afholde.

Eksempler på egenbetaling i andre europæiske landes offentlige sundhedsvæsen. Artiklen fortsætter under tabellen.

Tabel: Styrelsen for Patientsikkerhed

På Europa-Kommissionens hjemmeside kan man se, hvad der gælder for den offentlige sygesikring i de forskellige EU-/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien - og dermed undersøge, hvordan man er dækket med det blå EU-sygesikringskort i sin sommerferie.

Udgifter til privat behandling eller hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død er aldrig dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Man kan minimere risikoen for udgifter ved at tegne en privat rejseforsikring til at dække udgifter i de tilfælde, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke kan bruges.

Refusion: Gem altid kvitteringer og dokumentation

Når man modtager nødvendig offentlig behandling i et andet medlemsland og viser et gyldigt blåt EU-sygesikringskort, skal man typisk ikke selv betale mere end eventuel delvis egenbetaling.

Der er dog undtagelser fx i Frankrig og Belgien, hvor man selv betaler direkte for behandling hos lægen eller tandlægen og bagefter søger refusion fra den lokale sygekasse, mens man endnu er i landet.

”Hvis man skal gøre brug af det blå EU-sygesikringskort, er det meget vigtigt, at man spørger behandleren eller klinikken om behandlingen gives under en aftale med landets offentlige sygesikring. Samtidig skal man sikre sig at få de officielle dokumenter med og gemme kvitteringer, hvis man lægger ud for behandling. Det gælder både, hvis man skal søge refusion hos landets lokale sygekasse, og hvis man vil søge refusion hjemme i Danmark efter EU-reglerne”, siger Anne Fromholt, og fortsætter:

"Søger man refusion efter EU-reglerne, skal man være opmærksom på, at der kan gå lang tid før, man får svar på, om man kan få refunderet nogle penge. Det skyldes bl.a., at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed i hver sag venter på svar fra myndighederne i det land, hvor behandlingen blev givet. Det er nemlig dét land, der skal afgøre, om behandlingen var givet under den offentlige sygesikring og i så fald oplyse os om det beløb, der vil kunne refunderes. Sagsbehandlingstiderne i de forskellige lande varierer meget.", afslutter Anne Fromholt, sektionsleder for EU-Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Man kan enten vælge selv at søge refusion eller, hvis man har tegnet en privat rejseforsikring, lade sit forsikringsselskab betale regningen og søge refusion.

Godt at huske til ferien med EU-sygesikringskortet

Inden rejsen
  • At sikre dig, at dit EU-sygesikringskort er gyldigt under hele dit ophold.

  • At orientere dig i landets offentlig sygesikring og evt. egenbetaling. Det blå EU-sygesikringskort er ikke en garanti for gratis behandling, selv om det er offentlig sygehjælp.

  • At det blå EU-sygesikringskort ikke er et alternativ til en privat rejseforsikring. Det dækker ikke private sundhedstilbud eller hjemtransport. Det dækker ikke, hvis du rejser med det formål at blive behandlet i et andet EU-/EØS-land (fx på sundhedsrejser).

Under rejsen
  • Altid at have dit EU-sygesikringskort med dig, så du kan vise det i tilfælde af behandling. Kortet er personligt - alle rejsende skal have eget kort.

  • At det alene er behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen, der er omfattet af det blå EU-sygesikringskort.

  • Hvis du ikke har EU-sygesikringskortet med, kan du kontakte Udbetaling Danmark og få en midlertidig erstatningsattest. Erstatningsattesten giver samme ret til behandling, som EU-sygesikringskortet.

  • Hvis du betaler for behandling: Gem alle originale regninger og kvitteringer. Du skal også gemme henvisninger og recepter. Med dokumentationen i orden kan du efterfølgende søge refusion i Danmark for den offentlige andel*.

*Særligt for Belgien og Frankrig er, at du ved læge- og tandlægebehandling først selv skal betale for behandlingen og bagefter kan søge refusion hos landets lokale sygekasse, inden du rejser hjem.

Efter rejsen
  • Du kan søge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter EU-reglerne, hvis du har haft udlæg til nødvendig behandling hos behandler/klinik med offentlig aftale.

  • Du kan også søge refusion efter danske regler om tilskud til køb af sundhedsydelser i et andet EU-/EØS-land hos din region eller kommune. Du har mulighed for at få vurderet din ansøgning efter både danske og EU-regler ved at vælge det ved ansøgningens påbegyndelse hos enten Styrelsen for Patientsikkerhed eller regionen.

  • Har du købt receptpligtig medicin og ikke vil søge refusion efter EU-reglerne, men i stedet ønsker at benytte dig af de danske tilskudsregler, skal du søge digitalt hos Lægemiddelstyrelsen.