Mange bliver negativt overraskede: Vidste du dette om det blå sygesikringskort?

Rejse

10/07/2024

Foto: Styrelsen for Patientsikkerhed
Foto: Styrelsen for Patientsikkerhed

Skrevet af J. Bøgen

Mange danskere gør klar til at deltage i OL-festlighederne, men det kan blive en dyr fornøjelse.

Når OL i Paris skydes i gang i slutningen af juli, valfarter mange danskere til Frankrig for at bakke op om den danske deltagelse. I begejstringen kan det dog ske, at uheldet rammer, og det er derfor værd at sikre sig sin sygesikring inden afrejsen.

Det blå EU-sygesikringskort giver nemlig kun adgang til nødvendig offentlig behandling på samme vilkår, som borgerne i det pågældende land.

I Frankrig betyder det, at man selv skal afholde udgifterne til en egenbetaling, som kan bestå af både varierede gebyrer og en procentdel af de samlede udgifter for den modtagne behandling.  

”Frankrig er generelt særlig, når det gælder landets offentlige sundhedsvæsen og brugen af det blå EU-sygesikringskort. Udgifterne, som man selv er pålagt, kan let løbe op. Ingen har lyst til at få en stor regning med hjem fra festlighederne, som man så selv skal betale. Vi opfordrer derfor til, at man også sørger for, at ens sygesikring er klar til rejsen til OL i Paris”, siger Anne Fromholt, sektionsleder for EU-Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overvej privat rejseforsikring

Man kan minimere risikoen for udgifter ved at tegne en privat rejseforsikring til at dække udgifter i de tilfælde, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke kan bruges.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for at refundere udgifter til danskerne efter EU-reglerne om anvendelse af EU-sygesikringskortet under ophold i et andet land.

Her oplever man jævnligt at få henvendelser fra borgere, der bliver overrasket over, at de med det blå EU-sygesikringskort selv skal afholde den egenbetaling, som findes i både Frankrig og mange af de andre medlemslande.

Ud over egenbetaling er udgifter til privat behandling eller hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død aldrig dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Gem altid kvitteringer og dokumentation

Frankrig skiller sig desuden ud fra de andre medlemslande ved, at man på trods af at kunne vise sit EU-sygesikringskort stadig selv skal betale direkte til lægen og tandlægen for behandling – bagefter kan man så søge refusion for udlæg hos den lokale franske sygekasse.

Det er meget vigtigt, at man spørger behandleren eller klinikken om behandlingen gives under en aftale med landets offentlige sygesikring, hvis man ønsker at få eventuelle udlæg refunderet.

Samtidig skal man sikre sig at få de officielle dokumenter med sig og ved udlæg gemme kvitteringer. Det gælder både, hvis man skal søge refusion hos den lokale sygekasse i Frankrig, og hvis man i stedet vil søge refusion hjemme i Danmark efter EU-reglerne.

Man kan enten vælge selv at søge refusion eller, hvis man har tegnet en privat rejseforsikring, lade sit forsikringsselskab betale regningen og søge refusion.

Værd at vide om EU-sygesikringskortet i Frankrig

  • I Frankrigs offentlige sundhedsvæsen er der egenbetaling på din behandling. Egenbetaling er ikke dækket af dit EU-sygesikringskort.

  • Egenbetaling består i Frankrig af varierede gebyrer og en procentdel af de samlede udgifter for den modtagne behandling. Eksempel på egenbetaling i Frankrig :

    • Lægekonsultation med varieret gebyr og 30 % af samlet udgift

    • Sygehusbehandling 20 EUR overnatningsgebyr og 20 % af samlet udgift

  • Selvom du viser dit EU-sygesikringskort, skal du i Frankrig altid selv betale ved lægen og tandlægen. Du kan søge om at få refusion for udlægget hos den lokale sygekasse - CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) eller ved at søge refusion hjemme i Danmark.

  • Du kan læse mere EU-sygesikringskortets dækning i Frankrig her