Så kom forslaget: Så hårdt vil regeringen straffe koranafbrændinger

Politik

25/08/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Forbuddet vil også gælde andre hellige skrifter som biblen og toraen.

Der har været brygget på det en måneds tid, og på et pressemøde tidligere i dag præsenterede regeringen så endelig sit udspil til, hvordan man vil forbyde koranafbrændinger.

På pressemødet, hvor Lars Løkke Rasmussen (M), justitsminister Peter Hummelgaard (S) og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deltog, fortalte deltagerne, at regeringen vil fremsætte et lovforslag om at forbyde "utilbørlig behandling af genstande med religiøs betydning for et trossamfund".

Det skal forstå på den måde, at det, hvis loven bliver vedtaget, for eksempel bliver forbudt offentligt at afbrænde både biblen, koranen og toraen (den jødiske hellige skrift).

Loven vil kun sigte mod handlinger på offentlige steder eller med forsæt til udbredelse til videre kreds. Det blev ikke 100 procent klargjort, hvad der mentes med det sidste, men det er sandsynligvis, hvis man optager eller livestreamer afbrændingen til sociale medier.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller justitsministeren, at straffen skal være enten bøde eller op til to års fængsel.

Skal under lov om flagafbrændinger

Der findes i dag allerede en lov mod at forhåne andre landes flag, for eksempel ved at brænde det. Baggrunden for den lov er udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn, og regeringen foreslår, at den nye lov, hvis den bliver vedtaget, bliver lagt ind under samme bestemmelse i straffeloven.

"Det handler ikke om, at man ikke må sige eller mene, hvad man vil. Men grundlæggende mener jeg, at der findes mere civiliserede måder at give udtryk for sin holdning på end at brænde ting af," sagde Peter Hummelgaard på pressemødet.

Læser man udkastet til lovforslaget igennem fremgår det, at loven ikke vil omfatte afbrænding af for eksempel tørklæder og kalotter (jødisk hovedbeklædning).

Videre står der, at:

Den foreslåede bestemmelse vil efter omstændighederne omfatte enhver utilbørlig behandling, herunder afbrænding, tilsøling, og at der f.eks. trampes på eller sparkes til genstanden, eller at genstanden ødelægges ved f.eks. at rive i genstanden, klippe heri eller lignende. Den vil også omfatte tilfælde, hvor genstanden stikkes i med en kniv.

Bestemmelsen vil ikke omfatte handlinger, som ikke kan anses for at være utilbørlige. Det vil således eksempelvis ikke være i strid med bestemmelsen at skille sig af med en bibel i en offentlig skraldespand, medmindre det sker på en måde, der i sig selv må anses for nedsættende eller forhånende.

Læs hele udkastet til lovforslaget på Justitsministeriets hjemmeside.