Regeringen har ombestemt sig: Nye planer for 1000-kronesedler

Politik

17/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

SVM-regeringen fortryder nu beslutningen.

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Det blev klart, da erhvervsminister Morten Bødskov annoncerede en ændring i den foreslåede stramning af kontantreglen.

Formålet er at finde en bedre balance mellem hensyn til butikkerne og ældre og enliges indkøbsmønstre.

Oprindeligt blev der fremlagt et forslag, der tillod butikker at afvise 1.000 kronesedler ved køb under 500 kr. Erfaringer fra detailhandlen viste, at store sedler ved små køb kunne skabe besvær og øge risikoen for tyveri.

Ministeren forklarede dengang, at han havde hørt eksempler på kunder, der købte en pakke tyggegummi og betalte med en 1.000 kroneseddel, hvilket var urimeligt for butikkerne.

Nu er grænsen justeret til 250 kr., efter indsigelser fra Ældre Sagen og Forbrugerrådet Tænk, støttet af SF.

Det skriver Finans.

"Jeg ønsker at imødekommende de bekymringer høringssvarene har rejst, og derfor vedlægger jeg et ændringsforslag, hvor undtagelsen ændres, så den alene omfatter kontantbetalinger, der overstiger købesummen med 750 kr," forklarer Morten Bødskov.

Fokus på forbrugerne

Oprindeligt blev kontantreglen midlertidigt ændret for at lette byrden for butikkerne, men nu er der større fokus på forbrugernes behov.

Med den foreslåede ændring vil kunder således kunne betale med en 1.000 kroneseddel ved flere køb end ved det fremsatte lovforslag, lyder det i bemærkningerne til det reviderede forslag.

Baggrunden for at betaling med 1.000 kronesedler overhovedet er på Folketingets dagsorden, skal findes i Nationalbankens beslutning.

I november 2023 annoncerede Nationalbanken sammen med erhvervsministeren, at 1.000 kronesedler ville blive ugyldige fra maj 2025. Dette har medført en stigning i brugen af de store sedler, hvilket har skabt frustration i detailhandlen.

Lad butikkerne selv bestemme

Forbrugerombudsmanden har påpeget, at butikker er forpligtet til at modtage alle pengesedler uanset købesummens størrelse, hvilket førte til regeringens oprindelige 500 kroners-regel - og nu igen en nedsænkning til 250 kroner.

Dansk Erhverv, som repræsenterer detailhandlen, har argumenteret for, at butikker selv bør bestemme, om de vil modtage 1.000 kronesedler.

"Udfasningen af 1.000 kronesedlen bygger på en analyse, som viser, at der ikke er et behov for sedlen i detailhandlen. Da der ikke er et behov for sedlen, så er der heller ikke noget rationale i at fortsætte med at tvinge butikkerne til at tage imod sedlen det næste halvandet år, imens den udfases," udtalte Dansk Erhverv tidligere i år.

Lovforslaget med den nye 250 kroners-regel forventes at komme til afstemning i Folketinget den 4. juni, og meldingen lyder, at loven vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.