Inden valget i 2024: 16-årige til kamp for at kunne stemme

Politik

25/10/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Man har allerede indført stemmeret for 16-årige i Tyskland til det kommende valg.

En række danske ungdomsorganisationer er gået sammen i en alliance for at give 16-årige og 17-årige borgere mulighed for at stemme til Europa-Parlamentsvalget næste år.

Alliancen består af Nyt Europa, Netværket af Ungdomsråd (NAU), Europæisk Ungdom, Den Grønne Ungdomsbevægelse (DGUB), SAGA, Ungeklimarådet, Ungdomsbureauet og fhv. EU-Ungdomsdelegater hos DUF.

I den forbindelse har alliancen udarbejdet et borgerforslag, idet det ikke kræver en grundlovsændring at ændre valgretsalderen til Europa-Parlamentsvalget, men derimod blot at et flertal i Folketinget vedtager det. Derudover inviterer alliancen til et åbent møde i Ungdommens Demokratihus mandag 30. oktober fra kl 16:30, hvor alle interesserede er velkomne til at høre, hvorfor vi ønsker at sænke valgretsalderen samt hvordan man kan støtte op om forslaget.

Derfor bør 16-årige kunne stemme

I alliancen lægges der vægt på, at en sænkning af valgretsalderen til Europa-Parlamentetsvalget til 16 år vil sikre, at unges holdninger bliver afspejlet i de afgørende beslutninger, som politikerne træffer.

Asta Elise Gade Kofod fra Den Grønne Ungdomsbevægelse udtaler

“Vi ønsker at sænke valgetsalderen til EP-valget til 16 år, så flere unge kan deltage i den demokratiske valghandling og være med til at forme vores demokrati. En stor del af den danske lovgivning bliver direkte eller indirekte påvirket af EU. Derfor er det vigtigt, at de, hvis fremtid og nutid det gælder, ikke bare skal have taletid, men indflydelse.”

Er allerede gjort i Tyskland

Alliancen af ungdomsorganisationer er inspireret af andre lande. Tyskland, Belgien, Malta og Østrig har givet 16-årige muligheden for at stemme til Europa-Parlamentsvalget i 2024. Den mulighed mener alliancen, at danske unge også skal have:

“Erfaringer fra blandt andet Østrig peger på, at jo tidligere unge får mulighed for at stemme, desto mere politisk engagerede vil de være resten af livet. At give unge muligheden for at stemme er altså ikke kun en fordel nu og her, men også en langsigtet investering i vores demokrati,” udtaler Sara Læssøe Nielsen fra organisationen Nyt Europa. 

I alliancen mener vi, at demokratiet er noget af det vigtigste, vi har, og at det bør i være konstant udvikling. Jakob Wind, landsformand for Europæisk Ungdom udtaler:

“Tiden er moden til, at de unge formelt inddrages i demokratiet – og jo mere vi kan gøre for at inkludere dem, desto mere oplysning, debat og dialog om EU kan vi skabe i fællesskab.”

Ungdomsorganisationerne lægger vægt på, at det ikke er engagement, som ungdommen mangler: “De unge er klar til at tage del i det europæiske demokrati. De venter blot på, at Folketinget giver dem muligheden. Vi opfordrer alle interesserede borgere, organisationer og lignende til at støtte initiativet ved at skrive under på borgerforslaget og ved at deltage i debatten om unges politiske rettigheder,” udtaler Elisabeth From-Pedersen, forkvinde for Netværket af Ungdomsråd