Har du en god idé? I dag åbner første region for borgerforslag

Politik

18/06/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kræver opbakning fra 5000 borgere, før forslaget skal tages op i regionsrådet.

mitborgerforslag.dk kan borgere i Region Sjælland fra i dag stille forslag, som politikerne i Regionsrådet kan debattere på regionsrådsmøderne, der afholdes cirka en gang om måneden.

Et forslag skal have opbakning fra 5.000 borgere for at blive taget op til politisk behandling.

"Jeg er glad for, at vores arbejde med at inddrage borgerne og behandle emner, der ligger dem meget på sinde, munder ud i åbningen af mitborgerforslag.dk," siger Anne Chr. Thilemann (S), formand for Inddragelsesudvalget i Region Sjælland.

Første region til at indføre det

Region Sjælland er den første region i Danmark, hvor borgerne kan stille borgerforslag. Folketinget indførte borgerforslag i 2018.

Regionsrådet vedtog i januar, at borgerne i Region Sjælland skulle have mulighed for at stille forslag, som medlemmerne af Regionsrådet vil kunne tage stilling til.

"Vi vil gerne sikre et nært og styrket demokrati i vores region. Derfor har vi åbnet for, at borgerne nemmere kan påvirke, hvordan Region Sjælland udvikler sig. Vores beslutninger påvirker mange mennesker. Derfor er det afgørende, at borgerne er med til at sætte retningen og påvirke de ting, der er vigtige for dem - blandt andet i sundhedsvæsnet," siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Opbakning fra andre borgere

Alle medlemmer af Regionsrådet er enige om, at det er vigtigt, at borgerne får mere indflydelse på den politiske dagsorden. 

"Hvis du som patient eller pårørende på et af vores sygehuse har lagt mærke til noget, hvor du tænker, at det kan gøres på en anden måde, er det oplagt at stille et forslag på mitborgerforslag.dk," siger Heino Knudsen.

Et borgerforslag i Region Sjælland skal have opbakning fra 5.000 borgere, før det bliver taget op til behandling i Regionsrådet.

Det betyder også, at en borger, der stiller et forslag, skal søge opbakning til forslaget for eksempel via sociale medier, foreningsarbejde eller på anden vis.

mitborgerforslag.dk, hvor man kan stille og støtte borgerforslag, er der vejledning til, hvilke krav der skal overholdes. Og der er inspiration til, hvordan en indstilling kan udformes, samt hvad et borgerforslag kan være.

Et borgerforslag kan for eksempel være et ønske om flere nære sundhedstilbud, bud på bæredygtige behandlinger, eller tiltag der skaber tryghed i behandlingen for udsatte borgere.

Det er allerede planlagt, at ordningen med borgerforslag og blandt andet kravet om, at et forslag skal have støtte fra 5.000 borgere, vil blive evalueret efter et år.

Fakta

  • Borgerforslag stilles på mitborgerforslag.dk

  • Alle, der bor i Region Sjælland og er fyldt 18 år, kan stille eller støtte et borgerforslag

  • Du skal verificere dig med MitID for at stille eller støtte forslag

  • Hvis borgerforslaget får 5.000 støtter på 180 dage, går det videre til politisk behandling