Hjem > PensionistRådgivningen

PensionistRådgivningen

Har du brug for hjælp til at finde rundt i et system med et væld af tilskud, muligheder og støtte til pensionister?

Oplever du, at det er svært at finde rundt i et system, der er bygget op omkring: kommuner, hjemmepleje, boligstøtte, hjælpemidler, transportilskud, kørsel til og fra sygehuset eller tusinder af andre ting?

 

PensionistRådgivningen hjælper dig med at få styr på dine frustrationer.

Du får individuelle svar på alt det praktiske, som forstyrrer dig i din hverdag, når du bare ikke kan finde ud af hvor, hvorfor eller hvordan du gør - uanset om du er pårørende, pensionist eller f.eks. modtager hjemmehjælp.

 

Startpakke
2 timer
Pakke 1
3 timer
Pakke 2
6 timer
Pakke 3
10 timer
kr 1.499,- kr 1.999,- kr 3.895,- kr 6.399,-

Udfoldning af problematikken

Planlægning af opgaverne

Løsning af opgaver

svarende til det købte timeantal

Personlig rådgivning

Sparring

Løsning af opgaver
svarende til det købte timetal

Personlig rådgivning

Sparring

Løsning af opgaver
svarende til det købte timetal

Personlig rådgivning

Sparring

Løsning af opgaver
svarende til det købte timetal

Køb Køb  Køb  Køb

 

Gratis forespørgsel

Når du henvender dig, vurderer vi opgaven før betaling
KLIK HER - for en GRATIS forespørgsel

 

Alle starter med at købe en Startpakke

Startpakken giver dig en udfoldning og gennemgang af opgavernes omfang samt en plan for løsning af opgaverne.
Ofte kan opgaven løses helt indenfor startpakken - andre gange kræver det mere tid.

 

Du kan få hjælp - når du bare ikke kan finde ud af hvor, hvorfor og hvordan du gør!

Du kan få hjælp til at finde rundt i alle de forskellige tilbud, hvis du f.eks.:
- har et særligt behov, som kan skyldes sygdom, manglende tid/ressourcer
- bare ikke har overskud til at sætte sig ind i reglerne
- bare ikke kan eller orker at finde de personer, du skal snakke med for at få løst problemet.

 

Planlægning

Startpakken inkluderer en plan for løsning af opgaven.
Det kan være telefonnumre eller kontaktpersoner, der skal findes frem til eller mere komplekse problematikker, der skal løses.
Du vælger og prioriterer selv blandt opgaverne, så vi aftaler, hvad du kan gøre selv, og hvilke opgaver du ønsker, vi skal klare for dig.

 

Du bestemmer selv prisen

Det er det helt op til dig, hvilken rådgivningspakke du køber.
Opgaverne løses på bagrund af dine valg og i forhold til den tid, der er tilrådighed.

Når du har valgt og købt en rådgivningspakke, går vi i gang med at løse de aftalte opgaver, der ikke er blevet klaret via startpakken.
Du modtager løbende tilbagemelding - og du kan altid købe mere tid hen af vejen.

 

Opgaveløsning

Opgaverne løses med udgangspunkt i den udarbejdede plan.
Opgaveløsningen kan f.eks. består i sparring med, individuel rådgivning i forhold til samt varetagelse og opfølgning af kommunikation til og vedrørende:
- offentlige myndigheder
- igangsættelse af / problemer med hjemmepleje
- opfølgning og kommunikation i forbindelse med komplekse plejeopgaver
- indlæggelser og udskrivelser fra hospitaler
- genoptræning
- plejehjemsansøgninger
- flytning til anden bolig
- overgangen til at blive pensionist
- besidderfunktion
- klagesager
- bank
- forsikringsselskab
- revisor
- advokat
- Udbetaling Danmark

 

PensionistRådgivningens arbejde foregår primært via mail og pr. telefon.
Såfremt du ønsker personlig kontakt, laves en særskilt aftale.