Skattestyrelsen øger overvågning: Kan give bøder i millionstørrelsen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Ekspert vurderer imidlertid, at mange kan blive ramt på grund af misforståelser.

Fejl i virksomheders selvangivelse vedrørende transfer pricing – også kendt som fastsættelsen af priser og vilkår for handel mellem to eller flere parter i samme koncern – er kommet under skærpet overvågning hos Skattestyrelsen, som også har fået nye værktøjer til at identificere fejlene.

Det kan give store bøder til virksomheder med urigtige eller vildledende oplysninger i den del af selvangivelsen, der vedrører kontrollerede transaktioner.

Sådan lyder vurderingen fra Christian Finco, der er partner og Head of Transfer Pricing hos det landsdækkende revisions- og rådgivningshus Grant Thornton.

"Vores erfaring er, at når virksomheder ikke benytter en transfer pricing-rådgiver, så er der er fejl i 20 til 30 procent af de relevante felter i selvangivelsen, som vedrører kontrollerede transaktioner mellem parter i samme koncern. Problemerne opstår, hvis der i selvangivelsen er angivet urigtige eller vildledende oplysninger om pligten til at skulle udarbejde transfer pricing-dokumentation, eller hvis dokumentationen indleveres for sent eller ikke er fyldestgørende," fortæller Christian Finco og uddyber:

"Hidtil har Skattestyrelsen alene haft fokus på, om dokumentationerne har været indleveret til tiden, mens de ikke har håndhævet reglerne, der angår fejl i selvangivelserne. Den indsats intensiveres nu, og det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte virksomhed. Ofte angives de urigtige oplysninger ikke på grund af manglende kompetencer hos virksomheden eller dennes revisor. Det er i mange tilfælde resultat af misforståede spørgsmål og manglende fokus."

Bøder i millionklassen

Skattemyndighederne kan udstede bøder på transfer pricing-området, hvis 1) der i selvangivelsen er angivet urigtige eller vildledende oplysninger om pligten til at skulle udarbejde transfer pricing-dokumentation og 2) hvis transfer pricing-dokumentationen indleveres for sent eller ikke er fyldestgørende.

Bøden for ikke at have indberettet fyldestgørende transfer pricing-dokumentation inden for den for selskabet angivne frist er 250.000 kroner per selskab per indkomstår – dog med mulighed for nedsættelse ved efterfølgende indberetning af fyldestgørende transfer pricing-dokumentation.

Hertil kommer en bøde, der udgør 10 procent af en eventuel forhøjelse af den skattepligtige indkomst som følge af regulering af interne afregningspriser.

Men hvis der samtidig er tale om afgivelse af urigtige oplysninger, vil der også tilskrives en bødeberegningen, som udgør det største af følgende to beløb:

  1. Bøden gradueres i forhold til virksomhedens omsætning, således at den bliver 0,5 procent af omsætningen op til en omsætning på 500 millioner kroner, 0,1 procent af den resterende omsætning op til 1 milliard kroner og 0,05 procent af omsætningen over 1 milliard kroner.

  2. Bøden gradueres i forhold til antal medarbejdere i den pågældende danske virksomhed, således at bøden bliver 250.000 kroner for op til 50 medarbejdere og stiger med 250.000 kroner for hver yderligere 50 medarbejdere op til 400 medarbejdere. Er der over 400 medarbejdere, ansættes bøden til 2 millioner kroner.

Ny praksis fra myndighederne

Christian Finco påpeger, at der med den skærpede overvågning fra Skattestyrelsen blæser nye vinde ind over danske koncerner.

"Skattestyrelsens øgede fokus på området tyder på en ny praksis, som hidtil ikke er set før. Samtidig er bødeudmålingen af en mere betydelig karakter og kan potentielt udgøre en væsentlig økonomisk byrde for de berørte skattepligtige. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at virksomhederne nøje vurderer de felter, der angår dokumentationspligten på transfer pricing, og sikrer, at oplysningerne er korrekte," lyder det afsluttende fra Christian Finco.