Sidste frist d. 31. maj: Husk at få del i 850 millioner kroner

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er 300.000 danskere, der skal se at skynde sig!

Sidste frist nærmer sig for at få del i Andels overskud fra 2022

Andel har haft travlt med at udbetale penge til sine andelshavere i foråret, og det glæder Rikke Trikker, Andels kommunikationsdirektør, at så mange andelshavere har fået del i overskuddet fra regnskabsåret 2022:

”Det er virkelig positivt, at så mange andelshavere over de sidste måneder har registreret sig og modtaget pengene. Vi er nu tæt på mål. Men vi skal lige have de sidste med, så vi får alle de 850 millioner kroner ud til vores andelshavere. Det vil derfor være en hjælp for os, at man spreder budskabet om vores overskudsdeling ved at lade et ord falde, fx nabo til nabo, overfor kolleger eller dem, man dyrker fritidsinteresser sammen med. Måske er der nogle bekendte, der mangler at få udbetalt pengene”.

Her, hvor fristen for at få del i overskuddet nærmer sig, er der cirka 50 mio. kr. tilbage.

Efter den 31. maj vil et eventuelt restbeløb indgå i Andels egenkapital og kan dermed anvendes til Andels almindelige formål, blandt andet inden for drift og investeringer i vedvarende energi og regional udvikling.

Sådan gør man

Alle, der den 6. februar 2024 boede, havde sommerhus eller drev erhverv i netselskabet Cerius’ område i Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne er andelshavere i Andel og kan dermed få udbetalt 2.500 kr.

Man skal følge nogle enkelte trin på andel.dk/dinandel og her indtaste nødvendige oplysninger, så Andel kan validere, at man er andelshaver og udbetale pengene til NemKonto.

Andelshavere, der ikke har NemKonto kan få hjælp til udbetaling via oplysninger på andel.dk/dinandel.

Derfor udbetaler Andel 850 mio. kr.

Andels repræsentantskab stemte i februar 2024 for en ekstraordinær vedtægtsændring, der gør det muligt at udbetale 850 mio. kr. til Andels ejere.

Pengene kommer fra Andels overskud i det turbulente 2022 med ekstreme priser på energi. Her fik koncernen et overskud efter skat på 4 mia. kr, primært på grund af datterselskabet Energi Danmarks handel med energi udenfor Norden.

De kunderettede aktiviteter på det danske marked gav underskud, så Andel tjente ikke penge på at sælge energi til danske kunder.

Supplerende oplysninger

  • Andelshaverne får kun udbetalt beløbet én gang, uanset om de måtte have både helårsbolig og sommerhus i region Sjælland.

  • Beløbet betales til én person i husstanden, som har MitId og er registreret på den pågældende adresse.

  • Andel videregiver oplysninger om udbetalingen til Skattestyrelsen, idet beløbet er skattepligtigt og beskattes som personlig indkomst.

  • Andel har sendt brev til alle andelshavere via enten e-Boks eller som fysisk brev. Der kommunikeres ligeledes fra den 13. februar til 31. maj i aviser, på sociale medier og på udendørs skilte.