Sådan undgår du at hæfte for en gæld, en afdød havde oparbejdet

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der kan dukke grimme overraskelser op, når et bo gøres op.

Man skal altid forholde sig til en lang række ting, når nogen går bort.

Uheldigvis kan der også ende med at dukke nogle markante overraskelser op, som ikke ligefrem kan kaldes positive.

For det er ikke utænkeligt, at den afdøde har efterladt sig en gæld af en art, og når vedkommende nu ikke længere kan betale den, risikerer de nærmeste at skulle hæfte for resten af beløbet.

Men du kan faktisk undgå det. Først skal vi imidlertid lige have nogle ting helt på plads.

Det er forskellen på arv og gæld

Arv refererer til de aktiver og passiver, som en person efterlader sig ved sin død til de personer eller organisationer, som personen har udpeget som sine arvinger i et testamente. Det kan for eksempel være fast ejendom, penge på en bankkonto eller investeringer i aktier eller obligationer.

Gæld henviser omvendt til penge, som den afdøde skylder til andre i form af lån, gæld på kreditkort eller ubetalte regninger.

Hvis en berson dør med gæld, bliver gælden normalt trukket fra arven, og så vil arvingerne få den resterende arvemasse, hvis der er noget tilbage.

Men hvis gælden er større end arven giver det straks større problemer.

Her kan løsningen være, at man simpelthen bakker ud af gælden, her Per Andreasen, advokat hos Ret&Råd med speciale i at rådgive arvinger, tidligere fortalt til Kristelig Dagblad.

Mulighed for at bakke ud af gælden

  • Der kan dukke uventet store gældsposter op, når et bo gøres op. Overstiger gælden arvens værdi, kan boet blive erklæret insolvent

  • Hvis dette sker, kan arvingerne vælge at benytte sig af udbakningsreglen, der er en del af arveloven

  • Vælger arvingerne at bruge reglen, vil de ikke længere hæfte for gælden. De vil dog heller ikke få del i arven eller boet

Hvis et bo bliver erklæret insolvent, vil boet gå over til at høre under en bobestyrer mod før at have været et privatskifte.

Bobestyrerens opgave bliver så at afvikle alle aktiver i boet for så at fordele pengene mellem kreditorer. En eventuel restgæld, efter alle aktiver er blevet afviklet, vil blive afskrevet.

Kilde: Faglige Seniorer