Rammer tusindvis af danskere: Nye skatteregler på vej

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Er du opmærksom på det?

Hvert år pendler ca. 17.000 personer fra Sverige til Danmark, og ca. 1.400 personer fra Danmark til Sverige. Det er af stor værdi for begge lande.

Turen over Øresundsbroen skaber øget mobilitet for pendlerne, mens virksomhederne drager fordel af den styrkede mulighed for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Sådan lyder meldingen fra Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Forældede regler moderniseres

De nuværende regler for pendlerbeskatning, som er fra 2003, skaber dog unødvendigt besvær for både arbejdsgivere og pendlere, ligesom nogle af reglerne giver utilsigtede skattefordele til særlige grupper.

Derfor er den danske og svenske regering enige om at forbedre Øresundsaftalen. Forhandlingerne og den tekniske udformning af en aftale er allerede langt fremme, og målet er, at aftalen kan træde i kraft i 2025:

”Et integreret arbejdsmarkedet på tværs af Øresund er ubetinget til fordel for både Danmark og Sverige. Men der er brug for enklere regler, som både pendlere og arbejdsgivere nemt kan navigere i. Derfor er den danske og den svenske regering enige om, at vi inden for den nærmeste fremtid vil justere Øresundsaftalen", siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Brug for pendlerne

Revisionen af den eksisterende aftale skal bidrage til at gøre det allerede velfungerende arbejdsmarked på tværs af Øresund bedre.

Der skal blandt andet være færre administrative byrder for arbejdsgiverne, ligesom aftalen skal rydde op i og forenkle de nuværende beskatningsregler:

”Vi har brug for pendlernes arbejdskraft i Danmark. Derfor kommer vi blandt andet til at kigge på, hvordan vi kan gøre det lettere for arbejdsgivere at have medarbejdere, der er bosat på den anden side af sundet. Samtidig vil vi rydde op i en række skatteregler, der forekommer urimelige, og som stiller enkelte grupper bedre end personer, der bor og arbejder i Danmark", siger skatteministeren.

Til glæde for offentligt ansatte

I dag bliver offentligt ansattes hjemmearbejde beskattet i bopælslandet, mens resten af arbejdet beskattes i arbejdslandet. Det skaber unødvendigt administrativt besvær for den offentligt ansatte, der på årsopgørelsen skal opdele lønnen mv. til både Danmark og Sverige.

Modsat bliver privatansatte typisk beskattet af hele deres indtægt i arbejdslandet, herunder også af lønnen for hjemmearbejde:

”Offentligt ansatte pendlere skal ikke have bøvl med årsopgørelsen, når vi allerede har nogle velfungerende regler for privatansatte pendlere. Derfor lægger vi op til at ensrette reglerne", siger skatteministeren.

Aftalen forventes også at forenkle og ensrette reglerne om beskatning af bl.a. SU og pensionsopsparinger, så reglerne ensrettes for pendlere bosat i Danmark og Sverige.