Op med 15.000 borgere berørt: Nu laver Skattestyrelsen midlertidig løsning

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Problemet er, at Skat mangler oplysninger.

Skattestyrelsen udsatte i april oplysningsfristen til den 1. juli 2024 for borgere, der i 2023 udlejede bolig, bil eller båd via en digital platform.

Årsagen var manglende oplysninger fra en række landes skattemyndigheder og digitale platforme. Oplysningerne er fortsat ikke modtaget for alle borgere, og Skattestyrelsen er klar med vejledning til de berørte.

Borgere, der har udlejet bolig, bil eller båd via en digital platform, har mulighed for at anvende et højere fradrag ved beregning af den skattepligtige indtægt ved boligudleje, eller et bundfradrag ved udleje af transportmidler, såfremt Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om udlejen fra den digitale platform eller fra den nationale skattemyndighed, hvor platformen er registreret.

Dette har fungeret efter hensigten for størsteparten af borgere, der har udlejet bolig, bil og båd i løbet af 2023, herunder landets mange udlejere af feriehuse. 

En række platforme og udenlandske skattemyndigheder har dog haft udfordringer med at indberette og udveksle data rettidigt og i en kvalitet, der gjorde det muligt for Skattestyrelsen at koble oplysningerne sammen med en konkret borger.

Derfor udskød Skattestyrelsen i april oplysningsfristen til den 1. juli 2024 for borgere, der har haft indtægt fra netop denne form for udleje i 2023.

Stadig problemer

Trods dialog med både platforme og udenlandske skattemyndigheder i et forsøg på at udbedre situationen, er udfordringerne fortsat ikke løst fuldt ud. Skattestyrelsen mangler oplysninger, der er en betingelse for, at en gruppe af borgere kan anvende de relevante bundfradrag.  

"Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at det er positivt, at vi nu kan udveksle og anvende oplysninger om platformsøkonomi på tværs af grænser. Det muliggør en mere korrekt beskatning af dele- og platformsøkonomien.  Når det er sagt, så er det er beklageligt, at det ikke har været muligt at løse udfordringerne. Lige nu står vi i en situation, hvor en gruppe borgere ikke kan anvende det bundfradrag, de ellers havde en forventning om at være berettiget til – det er forståeligt nok utilfredsstillende," siger underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen og fortsætter:

"Derfor er der også sat gang i et lovgivningsarbejde, der skal sikre at de berørte borgere ikke mister deres høje bundfradrag, fordi der er problemer med indberetningerne."

Hvis Skattestyrelsen allerede har modtaget oplysninger, der kan kobles sammen med en borger, vil det fremgå i borgernes skatteoplysninger i TastSelv på skat.dk. 

Midlertidig løsning for 15.000 danskere

Skattestyrelsen anslår, at op mod 15.000 borgere kan være berørte af udfordringerne.

Indtil Skattestyrelsen modtager de manglende eller tilstrækkelige oplysninger om deres indtægter, skal denne gruppe borgere som en midlertidig løsning i første omgang anvende det almindelige bundfradrag, hvis der er tale om boligudleje i indkomståret 2023.

Borgere, der har udlejet transportmidler, kan først anvende et bundfradrag, når oplysningerne om udlejen er Skattestyrelsen i hænde.

"Jeg kan forstå, hvis det virker svært, men vi står klar til at hjælpe. På skat.dk har vi lavet en side, hvor vi vejleder om, hvordan borgerne beregner og oplyser korrekt. Og er man i tvivl, er man velkommen til at ringe til os," afslutter Michael Medom Hansen.  

I takt med, at Skattestyrelsen modtager de nødvendige oplysninger, vil borgerne kunne søge om genoptagelse af deres årsopgørelse og – hvis betingelserne ellers er opfyldt – anvende det forventede bundfradrag.

Læs skatteministerens svar til Skatteudvalget.