Kunder kan have krav på 1200 kroner hver: Alarmselskaber har opkrævet ulovlige gebyrer

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det ene selskab har allerede sagt, de vil betale pengene tilbage.

Alarmkunder kan potentielt se frem til at få penge tilbage efter en afgørelse fra Forbrugerombudsmanden.

Det sker efter en sag, hvor to alarmselvskaber har opkrævet gebyrer i forbindelse med opsigelse af abonnement.

De to selskaber Verisure og G4S er blevet beskyldt for at have overtrådt forbrugeraftaleloven og aftaleloven ved at opkræve uretmæssige gebyrer og hæve priser uden kundernes samtykke.

Forbrugerombudsmanden har i en pressemeddelelse oplyst, at både Verisure og G4S har opkrævet gebyrer ved opsigelse af abonnementer, hvilket strider mod forbrugeraftaleloven. G4S kaldte det et "administrationsgebyr", mens Verisure refererede til det som et "nedtagningsgebyr", begge på 1200 kroner.

Ifølge Forbrugerombudsmanden gør sådanne gebyrer det urimeligt svært for kunderne at opsige deres aftaler, hvilket gør vilkårene ugyldige efter aftaleloven.

Samtidig har begge selskaber hævet abonnementspriserne uden at indhente kundernes aktive accept. G4S ændrede priserne i april 2021, og Verisure har hævet priserne flere gange siden februar 2021.

I visse tilfælde blev kunderne orienteret via Betalingsservice (PBS), hvilket Forbrugerombudsmanden vurderer ikke lever op til kravene for et korrekt varsel.

Vil betale gebyr tilbage

G4S har meddelt, at de vil tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb. Verisure derimod er uenige i Forbrugerombudsmandens vurdering og har udtalt, at de ikke agter at tilbagebetale.

"Vi er uenige i Forbrugerombudsmandens påstande, og vi noterer os desuden, at Forbrugerombudsmanden har besluttet at afslutte sagen uden yderligere retsskridt," lyder det fra Verisure Danmark.

Verisure hævder desuden, at de varsler prisstigninger tydeligt og i god tid på kundernes faktura og gennem deres app.

Hvad angår gebyret for nedtagning af udstyr, oplyser Verisure, at det ikke har været anvendt siden 2021 og at de tidligere har refunderet dette gebyr, når det har været berettiget.

Kunder, der mener at have krav på tilbagebetaling, opfordres til først at kontakte deres alarmselskab.

Hvis en løsning ikke kan findes, kan de klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager ved Nævnenes Hus.