Kan koste dig dyrt at glemme: Vigtige skatte-deadline d. 1. juli

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Sæt hellere kryds i kalenderen, hvis du ikke allerede har fået det fikset.

Der er ikke længe til den 1. juli, og hvis du ikke når at betale din restskat inden, kan det ende med at koste dig dyrt.

Hvis du betaler din restskat for 2023 senest den 1. juli 2024, skal du kun betale en dag-til-dag rente på 5,5 procent p.a., hvilket svarer til en rente på 2,75 procent for perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024.

Efter den 1. juli 2024 opkræves restskatten med et procenttillæg på 7,5 procent.

Det svarer reelt for de fleste til cirka 11 procent før skat for en 6-måneders periode, da renten ikke er fradragsberettiget. Det har derfor stor betydning, om restskatten betales den 1. juli 2024 eller først senere.

Derfor bør man også få afviklet sin restskat, inden der tages hul på en ny måned.

Det skriver PwC i en pressemeddelelse.

Indregning af restskat for 2023 i forskudsskatten for 2025

Er restskatten ikke betalt, bliver restskat indtil de første 23.973 kr. inklusive rentetillæg automatisk indregnet i din forskudsskat for 2025.

Restskat udover 23.973 kr. bliver opkrævet i tre rater i august, september og oktober 2024. Så hvis restskatten fx er 38.973 kr. inklusive rentetillæg, indregnes 23.973 kr. i forskudsskatten for 2025, og det resterende beløb på 15.000 kr. opkræves i tre rater på hver 5.000 kr. i 2024.

Indregnes de 23.973 kr. i din restskat i 2025, svarer det til, at du ca. skal betale 2.000 kr. mere i skat pr. måned i 2025.

Har du egen personlig virksomhed, er fristen for at give skatteoplysninger til skattevæsenet også den 1. juli 2024.

Selvom du ikke har fået en årsopgørelse fra skattevæsenet, er det en god idé at få beregnet skatten og indbetalt en eventuel restskat senest den 1. juli 2024.

“Hvis man har mulighed for at betale restskatten, så er det en rigtig god idé at gøre det senest den 1. juli 2024, navnlig hvis pengene står på en bankkonto til lav rente. En rente på 11 procent på restskatten før skat er højt, sammenlignet med det nuværende renteniveau, som er faldet i takt med, at inflationen er faldet,” fortæller Søren Bech, skatteekspert i PwC, og fortsætter:

“Hvis man skal låne pengene, fx et træk på kassekreditten, skal man sammenligne renten på lånet med den sparede rente på restskatten. I langt de fleste tilfælde vil bankrenten være lavere, så også her er det ofte en god idé at få restskatten ud af verden.”