Ikke set højere i 30 år: Så meget er de steget

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der er særligt to årsager til, de bliver presset opad.

Lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan glæde sig over den mest betydelige lønstigning i mere end 30 år - en udvikling der sætter et markant præg på dansk økonomi.

Ifølge de nyeste lyntal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har første kvartal af 2024 vist en lønstigning på hele 5,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Dette er en acceleration fra fjerde kvartal af 2023, hvor den årlige stigning lød på 4,9 procent.

To ting presser lønnen op

Denne fremgang skyldes ikke mindst de overenskomster, som blev indgået i foråret 2023, og en udtalt mangel på arbejdskraft, der presser lønningerne opad.

"Generelt har lønstigningstakten på DA-området været tiltagende i de seneste kvartaler. Det skal blandt andet ses i lyset af den udbredte mangel på medarbejdere, som fortsat præger det danske arbejdsmarked," skriver Anders Borup Christensen, cheføkonom i DA, i en kommentar ifølge Ritzau.

Med en sådan markant lønstigning skaber det en interessant dynamik på arbejdsmarkedet, særligt i en tid hvor inflationen, ifølge Danmarks Statistik, er opgjort til kun 0,8 procent på årsbasis i februar.

Dette betyder, at reallønnen for ansatte på DA's område i gennemsnit er steget med 4,3 procent, hvilket giver forbrugerne en øget købekraft.

Det endelige tal for lønudviklingen i første kvartal vil blive offentliggjort i slutningen af maj. DA vurderer, at det endelige tal med 95 procents sandsynlighed vil ligge mellem 5,1 og 5,5 procent.

Disse foreløbige tal er baseret på tidligere statistikker og giver et indblik i, hvad vi kan forvente.