Hvis du har nået pensionsalderen: Sådan bliver du berettiget til knap 75.000 kroner skattefrit

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er delt op i to engangsbeløb.

Hvis du har nået folkepensionsalderen, men ikke føler dig helt klar til at forlade arbejdsmarkedet endnu, kan du muligvis se frem til en ganske betragtelig kontant bonus.

Den såkaldte seniorpræmie gives nemlig til de danksere, der arbejder enten et eller to år efter, de har nået folkepensionsalderen (67 år i 2024).

Og hvad endnu bedre er: Du kan modtage pension, imens du optjener løntimerne til at få seniorpræmien!

Sådan fungerer det

Det første år

Betingelserne for at få den første seniorpræmie, som lyder på 46.868 kroner, er, at du arbejder det første år, efter du har nået folkepensionsalderen.

Derudover er der nogle krav, du skal opfylde:

  • Du skal være født i 1954 eller senere

  • Du skal have haft mindst 1560 løntimer de første 12 måneder, efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til 30 timers arbejde om ugen

  • Være skattepligtig i Danmark, selvom du har haft løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land eller Schweiz

Hvis du opfylder ovenstående krav, bliver du berettiget til en skattefri seniorpræmie på 46.868 kroner, efter du har arbejdet et år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Det andet år

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 27.898 kr. (2024), skal du:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere

  • have haft mindst 1.560 løntimer fra 13 – 24 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen. Bemærk, at du ikke behøver at have arbejdet de første 12 måneder efter du nåede folkepensionsalderen!

  • hvis du har løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz, stadig være skattepligtig i Danmark

Du kan være berettiget til seniorpræmie både som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende.

Sådan gøres det op

Det er Udbetaling Danmark, der gør dine løntimer op, og her kigger de på:

  • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret

  • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer

  • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer

  • løntimer og/eller overskud fra selvstændig virksomhed i Danmark, et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du opfylder betingelserne får du udbetalt den første seniorpræmie cirka et år efter, du er nået folkepensionsalderen.

Den anden seniorpræmie kommer ca. to år efter, du er nået folkepensionsalderen.

Kilde: Pensionforalle.dk, borger.dk