Godt pensionsnyt: Så meget steg formuerne i 2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er særligt de ældre, der trækker gennemsnittet op!

Det ville være en underdrivelse at sige, at 2022 var et hårdt år for de finansielle markeder.

Ruslands invasion af Ukraine med den efterfølgende skyhøje inflation og store udsving i energipriserne førte til stor usikkerhed for investorer verden over, og som følge heraf fik de danske pensionsopsparinger et gevaldigt nyrehug.

Men 2022 er trods alt et stykke tid siden, og man må sige, at udviklingen blev vendt i 2023.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at sidste år bød på relativt store stigninger i værdien af de danske pensionsopsparinger.

Efter skat var den gennemsnitlige pensionsformue for personer over 18 år således 600.200 kroner, men der er store forskelle i aldersgrupperne.

Stor stigning i de ældres pensionsformue siden 2014

Pensionsformuen er fra 2014 til 2023 steget med 15 procent efter korrektion for prisudviklingen, men udviklingen er ujævnt fordelt.

De 30-34-årige havde i 2023 en gennemsnitlig pensionsformue på 152.000 kr., hvilket er et fald på 9 procent i forhold til samme aldersgruppe i 2014, og tilsvarende fald ses i de omkringliggende aldersgrupper, dvs. 25-29-årige og 35-39-årige.

I aldersgrupperne mellem 45 og 64 år er pensionsformuerne derimod vokset med mellem 7 og 13 procent.

De største stigninger findes i de ældste aldersgrupper. Således er værdien af pensionsformuerne for de 75-79-årige mere end fordoblet de seneste ni år og var gennemsnitligt på 715.000 kr. ved udgangen af 2023.

Du kan få en mere detaljeret gennemgang af tallene i Danmarks Statistiks rapport.