Alarmen lyder for 97.000 boligejere: Besked fra Skattestyrelsen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Ja, problemerne fortsætter ...

Der kan ikke sættes to streger under vigtigheden af tilliden til det offentlige skattesystem.

Men nu har ny afsløring om fejl i boligbeskatningen vakt opsigt og bekymring blandt danske boligejere.

Omkring 97.000 ejendomsejere modtog midt i januar en overraskende meddelelse fra skattevæsnet, der varslede om en ny grundskyld, de skulle betale.

Denne besked, der ved første øjekast virkede harmløs, har dog afsløret dybere problemer med overgangen til et nyt boligskattesystem, der trådte i kraft fra 1. januar i år.

Sagen er nemlig den, at omkring 31.500 af de næsten 100.000 breve er sendt ud, fordi der er sket et ejerskifte, mens de restende ca. 65.000 skyldes en ny foreløbig ejendomsvurdering.

Eller sagt på en anden måde: Boligejere risikerer at blive opkrævet skatter for en bolig, de ikke længere ejer.

Det fremgår ifølge DR af dokumenter, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

IT-problemer - igen igen

Problemet ligger i skattesystemets it-løsninger, som, på trods af års udvikling, stadig fejler i at fungere efter hensigten. Thomas Hildebrandt, professor i softwareudvikling ved Københavns Universitet, lægger heller ikke skjul på, at det nærmer sig dumpekarakter.

Denne sag centrerer sig om grundskylden, en skat boligejere betaler af deres grund, som tidligere blev opkrævet af kommunerne, men nu er blevet en del af det statslige skattesystem.

Men overgangen har været alt andet end problemfri.

Angiveligt skulle en række borgere risikere at være blevet beskattet for boliger, de ikke ejer, fordi skattevæsnets it-systemer - trods flere års udvikling – stadig ikke virker efter hensigten.

Minister erkender problemer

Skatteminister Jeppe Bruus har i en skriftlig kommentar udtrykt forståelse for de frustrerede boligejere og erkendt, at der undervejs i et så stort projekt vil opstå udfordringer.

Skattestyrelsen har også bekræftet, at der er sendt beskeder ud til næsten 100.000 ejendomsejere, men betegner det som helt normal praksis.

Dog indrømmer styrelsen, at der har været fejl med grundskyld på forskudsopgørelsen for omkring 1.000 ejendomme, og antyder, at der kan opstå flere fejl fremover.

Rasmus Grønved Nielsen, lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, påpeger, at tilliden er afgørende for at gennemføre så fundamentale ændringer.

Problemerne med skattesystemet og it-løsningerne rejser derfor vigtige spørgsmål om, hvordan fremtidige overgange skal håndteres, for at sikre retfærdighed og gennemsigtighed i beskatningen af Danmarks boligejere.